SLIM subsidie

Met deze pagina willen je informeren over de mogelijkheden van de “Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)”

Het doel van deze regeling is het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Het is een middel om ondernemers te stimuleren om in te zetten op leren en ontwikkelen en daarmee een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te creëren.

Deze regeling kan je als ondernemer goed gebruiken als je naar een volgende fase wil in de volwassenheid van je bedrijf en je werknemers. Dat is met name de fase waarin je zelf meer moet gaan loslaten. Deze “losgelaten” verantwoordelijkheid moeten worden overgenomen door anderen. Zij moeten leren hoe ze dat op een goede manier doen.

In je bedrijf slim structuur aanbrengen, waaronder een methode waarin je met elkaar leert en ontwikkelt, is essentieel in deze fase. Een goede uitvoer levert significant meer winst en werkplezier op.

Wat gaan we dan concreet doen?

Wij doen dat in onze aanpak in 3 stappen, waarin we aansluiting vinden met SLIM:
1- Het doorlichten van de onderneming uitmondend in een ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte van de onderneming en medewerkers. Wij maken een inventarisatie waarin deze aspecten naar voren komen.

2- Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming. Wij begeleiden bij het bepalen van rollen in de organisatie en kijken wat er nodig is om de rollen op deze manier ingevuld te krijgen. Dat doen we op basis van de gewenste toekomstige situatie, voor het bedrijf (ontwikkelrichting) en elk individu (persoonlijk ontwikkelplan).

3- Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en invoeren van een methode die werknemers stimuleren om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. We gaan samen werken aan de invulling van de gewenste situatie door een kernteam te vormen. Met dat team gaan we voor de organisatie werkende methodes definiëren die leren en ontwikkelen blijvend stimuleren, door continu te experimenteren en evalueren.

Wat levert SLIM mij op?

Een groot deel van de investering wordt door de overheid vergoed. Even een rekenvoorbeeld om dat duidelijk te maken. Situatie:

 • Bedrijf met minder dan 50 FTE en minder dan 10 miljoen euro omzet
 • We voeren bovenstaande 3 stappen gedurende een jaar uit: 20.000 euro kosten/jaar
 • Dat kost 4 medewerkers gedurende een jaar per persoon 60 uur (1,5 uur per week)
 • Uurloon van een gemiddelde medewerker is 35 euro (op basis van salaris)
  Totale kosten zijn dan 20.000 euro advieskosten + 8.400 euro arbeidsloon (kosten die je normaal ook zou hebben maar vallen nu in SLIM), dat maakt 28.400 euro totaal aan kosten.

  Subsidiabel in deze regeling:

 • 80% van de externe kosten: 16.000 euro
 • 80% van arbeidsloon (plus een opslag van 32%); 8.870 euro
 • 15% over de totale kosten van het project: 4.663 euro. Tot een maximum van 24.999 euro; dat is hier het geval

Conclusie: 28.400 euro aan kosten, 24.999 euro aan subsidie!

Graag gaan we vrijblijvend met je in gesprek om te kijken wat een traject als dit je kan opleveren en of het goed bij je past. Die inschatting kunnen we in een gesprek van een uur op basis van onze ervaring snel maken. Interesse? Dit uur bieden we je graag aan! Neem contact op via pieter@nononsancy.nl of bel 06-13806845.