Scale Up Academy 2020

OVER
Vanaf 15 februari is het mogelijk om deel te nemen aan het 2020 programma van de Scale-up Academy Utrecht 2020! Scale-up Academy Utrecht is een initiatief van de Gemeente Utrecht en No Nonsancy om de groei van scale-ups in Utrecht te begeleiden en stimuleren.

No Nonsancy is gespecialiseerd in het begeleiden van scale-ups die meer structuur behoeven om te blijven groeien. Zodat de ondernemer kan blijven ondernemer en het team kan meer verantwoordelijkheid gaan dragen.

De Gemeente Utrecht wil een gezond ondernemersklimaat, in het bijzonder voor scale-ups. Zij financieren een deel van dit programma en maken het daardoor laagdrempeliger om er aan deel te nemen.

Bovendien kunnen de deelnemers ook gebruik maken van het netwerk van de Gemeente Utrecht. Hierdoor kun je makkelijk in contact komen met andere scale-ups binnen dezelfde regio.

Scale Up Academy Utrecht is geen nieuw programma. In 2018/2019 is er een eerste lichting geweest van 8 ondernemers. De bedrijven die hebben deelgenomen zijn gemiddeld 30% gegroeid in omzet en zien daarnaast een sterke verbetering in hun winstgevendheid.

Ervaring van een deelnemer uit de lichting van 2018/2019:

“Wat we zien is dat mensen meer verantwoordelijkheid gaan pakken. Daarvoor moet je zaken duidelijk maken. No Nonsancy doet dat met onze mensen waardoor ze ook goed begrijpen waar ze zelf verantwoordelijkheid mogen pakken. Dat geeft rust en komt het werkplezier ten goede.”

Scale-up Academy Utrecht zal vanaf maart 2020 gedurende een jaar maximaal 10 Utrechtse scale-ups begeleiden. Hierbij volgen zij hetzelfde programma, maar nemen zij wel ieder hun eigen route.

PROGRAMMA 2020

Wat gaat het je opleveren?

Resultaten van deelnemers in de vorige lichting waren:

  • Weggenomen barrières voor groei

Ondernemers vinden het vaak lastig om eigenaarschap en macht te scheiden. Als je meer verantwoordelijkheden kan loslaten dan kom je uiteindelijk verder. Ondernemers in het eerste programma zijn allemaal doorgegroeid (meer omzet; meer winst; meer medewerkers, gemiddeld 3 per bedrijf)

  • Teamleden die op een goede manier meer verantwoordelijkheid pakken

Door inzicht in de talenten van jouw mensen, kunnen deze mensen, waarvan je het misschien niet verwacht had verantwoordelijkheden op zich gaan nemen. Of de realisatie dat een aantal oudgedienden goed paste bij het bedrijf in de afgelopen groeifase, maar minder bij het bedrijf in de huidige groeifase. Ondernemers in het vorige programma hebben allen een kernteam opgericht en daardoor veel verantwoordelijkheden kunnen loslaten.

  • Meer werkgeluk bij de ondernemers

Een ondernemer verwoordde dat als volgt: “Wat we zien is dat mensen meer verantwoordelijkheid gaan pakken. Daarvoor moet je zaken duidelijk maken. No Nonsancy doet dat met onze mensen waardoor ze ook goed begrijpen waar ze zelf verantwoordelijkheid mogen pakken. Dat geeft rust en komt het werkplezier ten goede.”

  • Meer resultaat

Wetenschappelijk is aangetoond dat het goed doorlopen van de fase waarin je structuur aanbrengt, leidt tot significant meer winst. Dat heeft 80% van de deelnemers aan ons eerste SUA programma ook zo ervaren. Zeventig procent van de deelnemers maakt nu gemiddeld 30% meer winst. 

Wat gaan we doen?!

  • Een korte inventarisatie

We gaan onderzoeken in welke fase jouw bedrijf zit. Wat is de beste manier om hiermee aan de slag te gaan en welke concrete stappen gaan we hiervoor nemen? En als we kijken naar structuur; waar ligt dan je voorkeur?

  • Het vormen van een kernteam

Als we willen bouwen aan een structuur die gaat helpen om te groeien, dan kan dat geen solo actie van een ondernemer zijn. Door een kernteam (maximaal 5 personen) te vormen kan je samen hieraan gaan bouwen. Met je kernteam bepaal je samen hoe je wil werken, neem je de rollen door die voor de onderneming belangrijk zijn en maak je hier een goede verdeling in. Vanuit hoe je wilt werken en wie wat gaat doen kan je aan de slag!

  • De structuur samen gaan creëren

Wij begeleiden bij het samenwerken als kernteam en helpen we jullie invulling te geven aan de verschillende elementen van de structuur. Daarbij houden we je aan de eerder gemaakte keuze, maar geven we wel de ruimte om het passend bij het bedrijf in te richten. Ook richten we ons op individuele teamleden en de ondernemer om te waarborgen dat we met elkaar het gedrag blijven vertonen dat nodig is om door deze fase heen te komen.

  • Elke 3 maanden een netwerkevent

Hierbij zijn alle kernteams die in het programma zitten aanwezig en wordt er een aansluitende borrel georganiseerd. Tijdens dit event wordt zowel inhoudelijke kennis gedeeld, als de mogelijkheid geboden om kennis en ervaringen te delen.

Wat is de Eerste Stap?

Om te beoordelen of dit programma passend voor je is vragen we je deze korte scan in te vullen. Op basis daarvan nemen we contact met je op.

CONTACT

Voor vragen over het programma? Neem contact op met Pieter, stuur een e-mail naar  pieter@nononsancy.nl of maak hier direct een belafspraak.

Scale-up Academy Gemeente Utrecht