Over ons

Waarom No Nonsancy?
Omdat wij van ondernemende mensen houden. Niet alleen vanwege hun aanstekelijke enthousiasme en hun goede ideeën, maar juist omdat ze de moed hebben om hun dromen na te jagen en te realiseren. Zij creëren daarmee impact op en geven een impuls aan onze welvaart. Wij staan zodoende dan ook elke ochtend vol passie op, om deze mensen daarbij te helpen.

Hoe werken wij?
Zie ons als je externe innovatie- en ontwikkelafdeling. Wij begeleiden jouw innovatie- en ontwikkelproces, zodat je sneller en beter jouw bedrijf ontwikkelt. Dan doen wij als procesbegeleiders met elk ons eigen expertise.

Als procesbegeleiders nemen we de mensen mee en zorgen we ervoor dat jullie continu in leersituaties wordt gebracht. Wij hebben onze expertise vertaald in praktische interactieve sessies waarmee we deze aan jou overbrengen.
Dus geen dikke rapporten voor een ondernemer die in een la belanden. Ook geen eendaagse trainingen die je na een week alweer bent vergeten. Onze methode is veel effectiever dan pure advisering en training om bedrijfsgroei te creëren.

Onze procesbegeleiding stelt jou in staat om met je team op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Doordat je veel zelf doet leren jullie meer en borgen we samen resultaat. Resultaat wordt zichtbaar in persoonlijke groei, een beter team en bedrijfsgroei. Wij gaan uit van een investering die 10 keer wordt terugverdiend (feitelijk is dat nu 14,5 keer gemiddeld).

Maar daarnaast doen we meer. Dagelijks veranderen er dingen in de omgeving die jouw bedrijf raken. Wij houden dat voor je in gaten en zorgen ervoor dat we samen daar voordeel uit halen.

Wat doen wij?
Benieuwd naar hoe we dat doen? Lees hier over onze werkwijze en de 6 zekerheden die wij onze klanten bieden.

Je kunt altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek met ons plannen om over jouw onderneming te praten.

Onze werkwijze

Inventarisatie

Een proces begeleiden begint met het in kaart brengen van wat er al is en hoe het nu gaat.

Tien jaar ervaring bij 200 klanten heeft er inmiddels voor gezorgd dat we dit binnen 4 weken door middel van een inventarisatie kunnen doen.

Tijdens een inventarisatie brengen we samen in kaart hoe jouw bedrijf scoort op de vijf basiselementen van bedrijfsgroei: klant, strategie, proces, mens en financiën. De uitkomsten van een inventarisatie zijn:

 • Een geprioriteerde actielijst waarmee we na de inventarisatie aan de slag aan
 • Een gedeelde visie op actie in het bedrijf (neuzen dezelfde kant op)
 • Een kernteam (klein team van ondernemer en medewerkers) dat geformeerd is zodat de acties uit de actielijst ook echt opgepakt gaan worden

Wil je meer weten over onze aanpak? Bel ons dan gerust, we vertellen je graag meer!

Implementatie

Als procesbegeleiders nemen we de mensen mee en zorgen we ervoor dat jullie continu in leersituaties wordt gebracht. Dat doen we tijdens de implementatie implementatie. Tijdens de implementatie zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de uitvoer, wij zorgen er voor dat je die verantwoordelijkheid ook pakt. Dat doen we door:

 • Jullie inhoudelijk te voeden met “workouts”; interactieve sessies waarin we binnen een uur op een leuke en praktische manier een onderwerp behandelen waarin wij onze expertise met jullie delen
 • Vanuit de “workouts” acties te bedenken waarmee jullie impact gaat maken
 • Die acties te vertalen naar een compacte actielijst die voor het kernteam en ons inzichtelijk is
 • Die actielijst met templates en voorbeelden te vullen, zodat het makkelijk wordt om tot uitvoer te komen
 • Wekelijks contact te hebben over de uitvoer van de acties. Mocht je ergens vastlopen, dan helpen wij je weer op gang.
 • Toegankelijk te zijn voor extra vragen; als we je ergens kunnen helpen dan doen we het graag
 • Periodiek (2 of 4 weken) met het kernteam af te stemmen over de voortgang. Ook evalueren we of we op koers liggen.
 • Waar nodig 1 op 1 te coachen of sparren
 • Waar het kan jullie te complimenteren over de voortgang en de resultaten die jullie boeken!

Dit alles doen we in een persoonlijk afgestemd mix op basis van jullie specifieke behoeftes.

Samenwerken

Past dan alles in een partnerschap met No Nonsancy? Bijna alles. Er kunnen echter zaken zijn die niet goed passen in een partnerschap omdat ze verder gaan dan wat wij doen op basis van implementatie. Soms moet er inhoudelijk kennis worden overgedragen of (tijdelijk) een rol worden waargenomen omdat er in het bedrijf niet iemand is die kennis of affiniteit heeft.

Op dat moment bieden wij samenwerken aan. Wij leveren dan capaciteit voor een specifiek deel of project. Voorbeelden daarvan zijn het uitwerken van een strategie, het tijdelijk pakken van een rol, het uitwerken van alle processen (of leren hoe je dat op een goede manier kan doen), het toetsen van een nieuw idee, etc.

De 6 zekerheden die wij onze klanten bieden

1. De investering wordt 10 keer terugverdiend
Naast dat we dit hebben waargemaakt voor onze klanten (gemiddelde ligt nu zelfs op 14,5 keer), koppelen we dit voor jullie aan de acties die we jullie laten uitvoeren. Jullie kunnen dus tijdens het proces zelf volgen hoe ver jullie hierin zijn.

2. Onze aanpak is no nonsense
Onze aanpak is gestoeld op (wetenschappelijke) theorieën, modellen en inzichten die wij in de praktijk hebben getoetst. Wij gaan jou daar echter niet mee lastig vallen of overladen. Wat jij gaat ervaren is een praktische aanpak, waarmee je duurzame resultaten boekt.

3. Twee weten meer dan één
Wij werken altijd met minimaal 2 collega’s aan jouw vraagstukken en uitdagingen. Wij dagen elkaar intern uit, om tot de beste oplossingen te komen.  Zo bieden wij jullie beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit die verder gaat dan 1 persoon en vergroten we daarmee de kans op succesvolle oplossingen én implementatie.

4. Focus op resultaat
De meeste ondernemers hebben aan actiepunten en ideeën geen gebrek. Wij gaan echter actief met jou aan de slag om daar focus in te brengen. Binnen 4 weken ligt er een geprioriteerde actielijst, gekoppeld aan acties voor jou en het kernteam. Onze ervaring is dat ondernemers een krimp van 80% ervaren in hun huidige actielijst of mogelijke acties.

5. Des te meer ontwikkeling, des te meer plezier
Jullie succes is in grote mate afhankelijk van jullie eigen ontwikkeling. Wij zorgen er dan ook voor dat die ontwikkeling ontstaat en geborgd wordt. Dat kan alleen maar als jullie er samen plezier in krijgen.

6. 100% spijt dat je het niet eerder hebt gedaan
Dat is wat onze klanten zeggen; lees hier hun verhalen.

WIL JIJ OOK INZICHT OMZETTEN IN RUST EN RESULTAAT? WIL JIJ SAMEN MET ONS VAN PLAN NAAR ACTIE? WIL JIJ DUURZAAM EN WINSTGEVEND GROEIEN? WIL JIJ OOK DE STAP MAKEN VAN GOED NAAR UITSTEKEND?

Laten we kennismaken, we vertellen je graag meer!