, , , , , , , , , ,

Top 5 Quick Wins van een accountancy inventarisatie

, , , , ,

14 lessen voor ondernemers van Cruyff (eerste helft)

Dat Johan Cruyff de beste voetballer is die Nederland ooit heeft gehad, staat vast. Als je zijn autobiografie leest, wat ik iedereen wil aanraden, wordt duidelijk dat zijn visie op voetbal eigenlijk een visie op het leven is. En dus ook op ondernemerschap.

Graag deel ik, naar eigen interpretatie, 14 lessen van Cruyff met je. Voor goede zelfreflectie, zoals een goed ondernemer dat behoort te doen!

 1. Koester je talent

Steek je tijd vooral in zaken waar je goed in bent en die je ook leuk vindt om te doen. Zorg er voor dat je er alles aan doet om er nog beter in te worden. Het heeft geen zin om te gaan achterhalen waarom je daar goed bent, steek er al je tijd in om het verder te ontwikkelen.

Als je geen onvoorwaardelijke liefde voelt voor wat je doet, heroverweeg dan de keuze om te doen wat je doet. Uiteindelijk word je alleen gelukkig als je echt in je kracht staat.

 1. Houd vast aan je visie

Geloof in de wijze waarop jij het spel wilt spelen. Ook al verklaart iedereen je voor gek, blijf achter jouw spelopvatting staan. Zorg er wel voor dat je handelt naar wat je zegt te willen doen.

Vasthouden aan je visie betekent niet dat je deze niet moet doorontwikkelen. Stop veel energie in het verder doorontwikkelen en verfijnen van je werkwijze. Maak daarbij gebruik van mensen die veel meer verstand hebben van zaken waar jij geen verstand van hebt en die voor jou van waarde kunnen zijn.

 1. Duidelijkheid door persoonlijkheid

Zorg er voor dat je je visie vertaalt in regels en normen voor alledag. Maak die dusdanig dat je de opvatting van je spel ook doorzet in het dagelijks leven en in de wijze waarop je zaken doet.
Zorg er dus voor dat je authentiek kan zijn en dat de mensen om je heen dat ook zo voelen, zien en horen. Vraag van iedereen de discipline om te leven naar de regels en normen en handhaaf die discipline ook met elkaar.

 1. Denk vooruit

Voordat je de bal ontvangt moet je al weten waar hij naar toe moet. Je hebt niet altijd de tijd om te handelen. Handelen vanuit een visie vergemakkelijkt het maken van keuzes. Oefenen door het bepalen en uitwerken van scenario’s zorgt voor zakelijke handelingssnelheid. En dus voor zakelijk balbezit, waardoor je concurrent niet kan scoren.

 1. Het einddoel is klantenbinding

Een serieuze ondernemer doet het uiteindelijk allemaal voor de fans, in jouw geval je klanten dus. Zorg er dus ook voor dat je je klanten bindt. Zodat als je een keer een “mispeer” maakt, ze niet meteen bij je weglopen. Anders zijn het geen fans….

Binnenkort de tweede helft!

,

Parkeer de P’s!

In menig ondernemersplan staan ze in het standaard template; de good old 4 P’s van de marketingmix. In 1949 is er door marketinggoeroe Borden voor het eerst over gepubliceerd. In de jaren daarna is er nog menige P aan toegevoegd en zijn de P’s eigenlijk een instituut op zich geworden.

Maar… hoe relevant zijn prijs, product, promotie en plaats eigenlijk nog in deze tijd? En wat werkt er nu dan wel? Of is er niks veranderd in de wereld sinds 1949?

Klassieke marketing
Marketing in zijn oorsprong bestaat uit activiteiten die je doet om de mate waarin je verkoopt te bevorderen. De klassieke marketing gaat uit van een marketingplan dat wordt gesmeed met de P’s als ingrediënten.

Vanuit die oorspronkelijke gedachte bedenkt de marketeer hoe iets verkocht moet worden en geeft hij/zij tools aan de verkoper om het te gaan doen.

Anno 2015
De context waarbinnen bovenstaand proces zich afspeelt, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een aantal voorbeelden:

Van B2B en B2C naar M2M
Het onderscheid tussen klassieke B2B en B2C modellen is veranderd. Consumenten laten zich steeds minder bedonderen en gebruiken het internet als bron van kennis daarvoor. Ondernemers zoeken meer duurzame verbindingen doordat ze slechte jaren hebben ervaren. Mensen doen tegenwoordig steeds meer zaken met mensen: M2M.

“Proof over promise”
Door de vertrouwenscrisis van de afgelopen 7 jaar maak je het verschil in verkoop door te overtuigen op basis van ervaringen van anderen. Onderzoek toont aan dat dit 7 maal effectiever is dan ‘old school’ promotie. Je hebt nu dus pas iets verkocht als de kopende partij op zijn minst de verwachte waarde heeft ervaren.

Waarom boven wat
Ik denk dat minimaal 95% van alle producten en diensten die worden verkocht niet uniek zijn. Doordat we steeds meer in contact staan met elkaar, is een alternatief zo gevonden. Besef je goed: mensen doen steeds meer zaken met je om wie je bent in plaats van wat je verkoopt.

Verbonden wereld
Waar je 5 jaar geleden nog via 6 schakels in je netwerk je met iedereen in de wereld kon verbinden, is dat momenteel al gedaald naar 4,3 schakels. We staan steeds meer in contact met elkaar, ook over de landsgrenzen heen. Dat maakt de P van plaats steeds minder relevant. Ook voor de retailer op de hoek.

Wil je weten hoe je bovenstaande zaken voor jezelf in kaart kunt brengen?
Zodat je daar beter op kunt sturen? Neem dan gerust contact met ons op! Je kunt ons bereiken op info@nononsancy.nl of 030 – 888 7125.

 

,

7 tips voor meer onderscheidend vermogen

Als je je meer wilt onderscheiden ten opzichte van je concurrenten, dan is het belangrijk om eerst voor jezelf een antwoord te hebben op de volgende 4 vragen:

 • Welk probleem los je op voor je klanten, of welke kansen help je jouw klanten te pakken?
 • Wat zijn je sterke en minder sterke punten bij het uitvoeren hiervan?
 • Welke andere partijen helpen ook deze problemen op te lossen of kansen te pakken?
 • Wat zijn de sterke en de minder sterke punten van deze partijen, in relatie tot hoe jouw doelgroep dat ervaart?

Met het beantwoorden van deze 4 vragen kun je voor jezelf een overzicht creëren van mogelijkheden om je eigen unieke positie te kiezen ten opzichte van je doelgroep.

Jouw onderscheidend vermogen kun je vervolgens creëren op 3 niveaus:

 1. Waarom?

De insteek van het product of de dienst die je levert kan hetzelfde zijn als dat van je directe concurrent. Echter, de achterliggende gedachte kan anders zijn. Teveel ondernemers onderschatten de kracht van deze achterliggende gedachte. Oftewel het ‘waarom’. Waarom doe je wat je doet en hoe vertaal je dat naar jouw concept? Dit is uitermate bepalend voor jouw gunfactor!

 1. Hoe?

Welke unieke concrete benadering in het zakendoen gaat als een hefboom werken voor jouw sleutelboodschap ten opzichte van andere gelijksoortige aanbieders? Het waarom is heel goed, maar moet wel een werkbare vorm krijgen in de manier waarop je jouw product of dienst aanbiedt. Door jouw unieke visie op het oplossen van het probleem te vertalen naar jouw geheime saus, kun je jezelf enorm onderscheiden van je concurrenten.

 1. En de vertaalslag

Onderscheidend vermogen op papier is een eerste stap. Het echt overbrengen is een tweede. Wat doe je allemaal om aan je doelgroep te laten zien dat je anders bent dan anderen die hetzelfde probleem oplossen? Hoe uiten het ‘waarom’ en ‘hoe’ zich in de manier waarop je jezelf laat zien op je website, in je winkel en in alle andere contactmomenten met je klanten? En hoe je klanten jouw dienstverlening of product ervaren of beleven?

Veel succes met het uitvoeren van deze tips! Mocht je hier hulp bij willen, neem dan gerust contact met ons op via 030 – 888 71 25 of info@nononsancy.nl.

,

5 stappen voor het bepalen van je doelgroep

Het bepalen van de doelgroep is vaak iets wat ondernemers overslaan of te vluchtig uitvoeren. Ik hoor nog steeds te vaak “iedereen is mijn doelgroep”. Mijn steevaste antwoord is dan “als iedereen je doelgroep is, dan is niemand je doelgroep”.

Maar hoe bepaal je nu jouw doelgroep? Ga aan de slag met de volgende 5 stappen:

 1. Welk probleem los je op?
  Denk heel goed na over de behoefte die je vervult bij je potentiële klanten. Je verkoopt een oplossing, maar voor welk probleem? Of welke kans kan je potentiële klant pakken met jouw oplossing?
 2. Voor wie los je dat probleem op?
  Maak een lijst van elke mogelijke groep mensen of bedrijven voor wie je het probleem oplost. Doe dit brainstormend; in deze stap kan alles nog en is niets te gek.
 3. Wie is er bereid om het probleem op te lossen?
  Zet achter de groepen die je in de vorige stap hebt opgeschreven een ‘bereidheidcijfer’. Daarmee bedoel ik de mate waarin de groep het probleem dat je wilt oplossen ook echt ervaart als probleem. Of de mate waarin de groep de kans die gepakt kan worden ook echt ervaart als kans. Zo is er een doelgroep van bedrijven die zich bewust afzijdig houden van sociale media. Het heeft dan geen zin om als sociale media adviseur deze bedrijven te blijven benaderen.
 4. Wat is hij/zij bereid te betalen voor de oplossing?
  Zet vervolgens achter de groepen de mate van budget van de verschillende groepen. Wat levert het oplossen van het probleem of het pakken van de kans voor de doelgroep op? Wat is elke groep bereid te betalen voor het oplossen van het probleem of het pakken van de kans? In hoeverre sluit jouw oplossing daar bij aan?
 5. Breng een focus aan!
  Wie is er bereid om het probleem op te lossen en heeft een budget dat past bij jouw oplossing? Op basis van bereidheid en budget kies je een focus doelgroep.
  Het maken van zo’n duidelijke keuze kan onwennig voelen, maar levert je veel focus op. Het maakt het productiseren van je aanbod veel makkelijker, en je marketing en communicatie uitingen worden veel herkenbaarder.

Deze oefening kan mogelijk leiden tot het aanpassen van je oplossing, zodat die beter aansluit bij de behoeftes van je doelgroep. Als je helemaal geen bereidheid vindt bij potentiële doelgroepen om klant van je te worden, dan is het verstandig om je bedrijfsconcept en/of je positionering te heroverwegen.

Lees over positionering meer in deze blog.

,

Meer omzet? Zet je bestaande klanten centraal!

Eén van de meest interessante zaken die ik de afgelopen 5 jaar ben tegengekomen bij ondernemers, is de overfocus op nieuwe klanten in combinatie met een ongeorganiseerd klantmanagementproces. Onbewust dweilen teveel ondernemers met de kraan open.

De Pavlov-reactie van een ondernemer bij het verliezen van een klant is over het algemeen “een koude nieuwe klant binnenhalen”. Waarom niet meer verkopen aan bestaande klanten, of via hen? Hieronder 3 tips om de potentie van je bestaande klanten zoveel mogelijk te benutten.

1. Focus niet alleen op sales
Bij veel ondernemers zie ik een focus op sales. Op zich niks mis mee. Als je wilt groeien dan moet je sales op orde zijn. Echter, dat is niet het enige dat op orde moet zijn. Het managen van je klant gaat verder dan sales alleen. Na een koop is je klant eigenlijk pas net binnen. Laat je klant dan niet aan zijn of haar lot over! Helaas gebeurt dit regelmatig wel, waardoor je waardevolle klanten verliest.

2. Richt het klantmanagementproces in
Als een klant je zijn of haar vertrouwen schenkt, bouw dat dan uit. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe omzet creëren via bestaande klanten 7 maal efficiënter is dan omzet creëren bij koude potentiële klanten. Hoe heb jij het proces ingericht met betrekking tot het zeer tevreden houden van je klanten? Heb je überhaupt zo’n proces ingericht?

3. Groei door vernieuwing
Uit recent onderzoek naar het Nederlandse MKB blijkt dat het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten 1 van de 4 strategieën is die je bedrijf significant sneller laat groeien. De groeiondernemers van deze bedrijven gebruiken het vertrouwen van hun bestaande klanten en vergroten de klantwaarde door het leveren van nieuwe diensten of producten. Of ze zorgen dat deze via het vertrouwen van hun klanten bij anderen terecht komen.

Waar focus jij op?
Elke dag weer op zoek naar de nieuwe klant voor je bestaande dienstverlening of product? Of via bestaande klanten meer omzet genereren door nieuwe diensten en producten aan te bieden? Nu weet je waar de echte kansen liggen.
Grijp ze aan!

, , , ,

Strategie voor een continue toestroom van klanten

Als je concept staat en de eerste klant zich meldt dient de tweede groeifase zich aan. De tweede groeifase begin je met de eerste klant en eindigt u met een continu toestroom aan klanten. De weg van het een naar het ander kan je op verschillende wijzen bewandelen. In deze blog geven we een aantal strategische stappen weer die onderdeel uit kunnen maken van die weg. Continue reading “Strategie voor een continue toestroom van klanten” »