Werkt u al voldoende samen?

Pieter Peelen
13 jan 2013

Geïnspireerd door een rapport over de trends die de komende jaren de wereld van MKB-ondernemers gaan beïnvloeden is dit de vierde van 7 blogs. Deze blog gaat over de trend van samenwerking. Het is de menselijke natuur, als het aanbod of de vraag vermindert is het vaak ieder voor zichzelf. Terwijl juist goed samenwerken u meer kan brengen dan dat u ooit alleen kunt doen. Hieronder dan ook een aantal tips met betrekking tot samenwerken.

BOUW DE SAMENWERKING OP, BEGIN KLEIN

De basis van alle samenwerking is vertrouwen. Geef het de tijd om dat te laten ontstaan. Leer elkaar en elkaars werkwijze eerst eens goed kennen. Heeft u het gevoel dat het goed gaat; bouw dan verder uit.

FORMULEER EEN GEZAMENLIJK WIN-WIN DOEL

In een samenwerking is het belangrijk dat u verwachtingen goed managet. Uiteraard bent u gewend dat richting klanten goed te doen. Zo hoort dat ook richting samenwerkingspartners. Het is belangrijk dat u daarbij een doel van de samenwerking formuleert dat voor alle partners een “win” is. Zet het kort op papier; waarom u samenwerkt en welke kansen u mist als u niet zou samenwerken. Dit helpt u door moeilijke tijden in de samenwerking heen.

MAAK WERKAFSPRAKEN

Wees heel duidelijk over wat u van elkaar verwacht. Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe wordt de bevoegdheid met betrekking tot besluiten nemen geregeld? Beter duidelijk aan de voorkant dan ellende tijdens de uitvoering. Dat kan u echt enorm ophouden.

MAAK GEBRUIK VAN DE INDIVIDUELE VERSCHILLEN

Kijk heel goed waar de individuele krachten liggen en maak daar gebruik van. Benoem ook eenieders verbeterpunten en bepaal hoe u daarmee om gaat.

LEG INTELLECTUEEL EIGENDOM GEZAMENLIJK VAST

Dit wordt heel vaak vergeten en kan veel ellende opleveren. “Succes heeft vele vaders”. Als u iets geniaals heeft bedacht leg dat dan ook vast. Mocht de samenwerking niet goed gaan dan blijft het idee van u. Wellicht kunt u het dan nog eens proberen met andere partners. Anders ben u uw idee kwijt.

Durf hier ook in te delen. Besef heel goed dat in uw eentje een idee tot volle wasdom brengen er toe kan leiden dat anderen samen u voorbij streven.

VERDELING KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Bepaal aan de voorkant hoe u inkomsten en opbrengsten verdeelt. Kijk goed naar de inbreng van alle partners. Hoeveel tijd, geld, kennis, netwerk en energie stopt iedereen?

LEG AFSPRAKEN VAST

Vergeet niet alle afspraken goed op papier te zetten. Dat kan heel kort en hoeft niet een vermogen aan juridische kosten met zich mee te brengen. Laat het wel altijd even checken door een jurist!

EVALUEER

Periodieke de samenwerking evalueren is absoluut een must! Voor u het weet sluipen er toch wat vervelende gevoelens in een samenwerking. Geef die de ruimte. Maak gerust en keer ruzie. Als dat niet kan, dan “houd” u ook niet van elkaar. Wees open in een samenwerking, dan kom je het verst!

BEPAAL VAN TEVOREN HOE JE DE SAMENWERKING STAAKT

Als je besluit uit elkaar te gaan kan dat nog wel eens gepaard gaan met de nodige emoties. Het is fijn als u u dan kan laten leiden door een eerder gemaakte, op papier vastgelegde, afspraak. Scheelt u ook weer een hoop ellende!