Wat zijn de coördinaten van jouw automatische piloot?

Pieter Peelen
30 jan 2016

Wist je dat een vliegtuig dat vliegt op de automatische piloot maar 1% van de tijd de exact geplande ideale route vliegt, maar desondanks wel weet (bijna) altijd op tijd op de eindbestemming aan te komen?

Als ondernemer heb je ongetwijfeld gemerkt dat ook hier op de grond niet altijd alles precies volgens plan verloopt. Ondernemers in deze tijd moeten flexibel zijn. Een perfect uitgewerkt businessplan kan je hierbij tegenwerken.
Ons advies is dan ook om geen plan te maken, maar om een eindbestemming te definiëren: een zo concreet mogelijk beeld van je onderneming over 3 tot 5 jaar. En om daar in hele kleine stappen naar toe te werken.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die dat doen 35% betere financiële resultaten behalen dan ondernemers die dit nalaten. Ook in de sport worden technieken met betrekking tot het bereiken van de eindbestemming veel gebruikt. Finales zijn vaak al tientallen keren in het hoofd gewonnen voordat men zich überhaupt voor een Spelen heeft gekwalificeerd.

Automatische piloot
Dingen op de automatische piloot doen wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar dat is het absoluut niet. Een automatische piloot is niet inflexibel, maar houdt juist rekening met externe invloeden, echter zonder het oog te verliezen op de eindbestemming. Een automatische piloot stuurt bij met de eindbestemming altijd in gedachten. Zie dat een ondernemer in onze samenleving vol prikkels maar eens doen… maar het kan wel!

Wat zijn je coördinaten?
Wij spreken veel ondernemers die “in hun hoofd wel zo ongeveer weten waar ze willen zijn over 3 tot 5 jaar”. Als we met deze ondernemers, door het uitvoeren van een GroeiStrategie Inventarisatie (GSI), hun beeld echt op papier gaan zetten zien we toch altijd een hoop “aha-momenten”.

Op papier zetten is dan ook ons eerste advies. Maar op basis van welke coördinaten kan ik de eindbestemming dan definiëren? Hieronder vind je er 6 van de 10 die wij gebruiken in onze GSI.
Tip 2: definieer je eindbestemming moet zo concreet en specifiek mogelijk. Denk daar bij aan antwoorden op de volgende vragen:

  1. Strategische Focus

Waar ga je komend jaar aan werken en waaraan niet? In hoeverre brengt dat je bij je eindbestemming? Wat ga je echt anders doen dan je concurrenten?

  1. Doelgroep

Welke mart(en) bedien je? Definieer de 20 bedrijfsnamen die je in 2020 als klant wilt hebben. Lever je een nieuwe dienst of product? Welke problemen ga je er mee oplossen voor de klant?

  1. Interne Organisatie

Hoe ga je jouw organisatie opbouwen zodat je kunt regelen wat jij wil? Wat ga je zelf doen en wat doet je team?

  1. Samenwerkingspartners

Wie helpen je de groei te behalen? Wie gaan mee in je groei? Maak het concreet: definieer de 10 partijen die je in 2020 als samenwerkingspartner hebt en wat ze toevoegen.

  1. Financiën

Wat heb je nodig om te groeien? Hoeveel heb je nodig om te groeien? Wie gaan je helpen om kapitaal aan te trekken?

  1. Waarde

Wat moet het bedrijf waard worden? Hoeveel meer is dat dan het bedrijf nu waard is? Waar zit die waarde in? Hoe kun je die waarde creëren?

Deze zes punten bepalen concreet jouw zakelijke automatische piloot. Stel hem goed in!

Het instellen van jouw automatische piloot is het doel van de GroeiStrategie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.