Vastgeroest of vrijgevochten?

Pieter Peelen
25 mei 2015

We hebben allemaal zo onze vaste gewoonten hoe we dingen doen. Dat is nuttig, want als het goede gewoonten zijn, hoef je er niet steeds bij na te denken.
Gevaar is dat je er helemaal niet meer over nadenkt en het maar blijft doen, terwijl het misschien veel efficiënter kan. En terwijl de wereld om je heen blijft veranderen.

De wereld draait door
Zorg dat je niet stil blijft staan. Vaak kom je pas in beweging als de winst afneemt of al onder nul is, je klanten weglopen of je concurrent je inhaalt met betere service. Dan pas worden werkprocessen kritisch tegen het licht gehouden.

Terwijl je dit soort onwenselijke situaties kunt voorkomen door regelmatig te blijven monitoren of je processen wel zo efficiënt mogelijk verlopen. Dat scheelt een hoop stress en ‘damage control’ achteraf.

Iedere keer iets beter
Hoe pak je dat het best aan? Bespreek met je team wat jullie gezamenlijke doelen zijn voor de komende tijd, en wat ervoor nodig is om die doelen te bereiken. Het helder en concreet krijgen hiervan is essentieel voor ieders begrip van zijn of haar bijdrage aan het geheel. En dit begrip is weer nodig om te accepteren dat bepaalde processen misschien anders ingericht moeten worden.

Als je het er met je team over eens bent dat je klantwaarde centraal stelt, en dat je deze klantwaarde winstgevend wilt behalen, dan beseft iedereen dat zijn of haar werkwijze hierop afgestemd moet zijn. En dat je dat moet blijven monitoren en verbeteren om niet ingehaald te worden.

Zo krijg je iedereen mee op de trein van verandering.

Motivatie is alles
Motivatie is de belangrijkste drijfveer voor het efficiënt opereren van je team. Het helpt om te weten waarvoor je het doet: een blije klant, die dat ook laat blijken, en een slimme werkwijze die winst oplevert. Zodat er ruimte is voor verdere verbetering en innovatie.

Motiveer elkaar dus om slim te werken en dat te blijven verbeteren. De positieve resultaten daarvan zullen je team des te meer motiveren om nieuwe veranderingen ook vol goede moed aan te pakken.

Zo ontstaat er een opwaartse spiraal in je bedrijfscultuur: innovatie doet innoveren!