Slimme ondernemers creeren overzicht –deel 3-

Pieter Peelen
21 okt 2011

Een slimme ondernemer wil weten waar hij iets kan halen. Hij wil voorkomen dat hij een hoop tijd, geld en energie in zaken steekt die er niet toe doen. Daarom bepaalt een slimme ondernemer graag zijn ambitie per, voor hem belangrijke, succesindicator.

Deze blog geeft een aantal tips met betrekking tot het bepalen van uw ambitie per succesfactor.

BEPAAL UW ALGEMENE AMBITIENIVEAU

Hoe vindt u dat u het moet doen ten opzichte van andere aanbieders richting uw doelgroep? Wilt u gemiddeld scoren of bij de beste 10 horen? Dat kan nogal een verschil betekenen.

WANNEER IS HET EEN SUCCES?

Het is belangrijk om te bepalen hoe u wilt scoren op elke indicator. Dat kunt u op een aantal manieren doen, afhankelijk van uw ambitie.

Wilt u gemiddeld scoren of bovengemiddeld? Via Rabobank Cijfers & Trends kunt u inzicht krijgen in de gemiddelde scores van veel branches. Daarnaast moet uw accountant u kunnen helpen met het bepalen van uw ideale scores op uw financiën. Als u een goede heeft!

U kunt uw target ook bepalen op basis van uw actuele score vermenigvuldigd met uw ambitie. Nu 4 klanten, ik wil 50% groeien dit jaar. Dus dit jaar naar 6 klanten. Kijk dan ook goed hoe u die groei verdeelt over dat jaar.

Als u echt bij de beste wilt horen, kijk dan eens naar de toppers uit uw branche. Wie zijn dat? Wat doen ze goed? Hoe goed doen ze dat? Ook een branchevereniging kan u cijfers geven over hoe de toppers het doen in de branche. Wellicht kunt u her en der nog wat jaarverslagen op internet vinden. Dit geeft allemaal houvast voor uw eigen targets.

MOET HET BETER? DAN MAAR METEEN VEEL BETER!

Als u vindt dat het beter moet, laat dan meteen een gezonde ambitie zien. De stelregel daarbij is dat de procentuele verbetering minimaal 10% moet zijn. Onder de 10% heeft u zelf of uw medewerkers, namelijk de neiging om alles hetzelfde te blijven doen. Terwijl zaken anders doen een echte verandering te weeg brengt en vaker ook een beter resultaat.

Ik heb zelf eens ervaren dat we een verbetering van 5% nastreefden en het uiteindelijk 7% werd. Het jaar erna hebben we de ambitie op 50% gezet. En toen werd het 70% beter(!). Die verbetering was alleen mogelijk doordat mensen genoodzaakt werden om het anders te doen. De 50% was namelijk niet haalbaar in het oude stramien.

BLIJF WEL GELOOFWAARDIG

Een ambitie bepalen moet u uiteraard wel doen op een geloofwaardige manier. Ambitie moet motiveren, niet demotiveren. Als u niet alleen werkt, check uw ambities bij uw partners en/of uw medewerkers. Laat de ambitie een gedeeld goed worden.

Denk de komende weken eens na over uw ambitieniveau. Bepaal (samen) uw ambitie in het algemeen en per succesindicator. De volgende keer tips over het werken met uw overzicht.