Slimme ondernemers creeren overzicht –deel 2-

Pieter Peelen
20 okt 2011

Alleen bepalen welke indicatoren belangrijk voor u zijn, is slechts het begin van slim ondernemerschap. Het daadwerkelijk meten van die succesindicatoren is stap 2. Want slimme ondernemers willen natuurlijk weten hoe ze het doen.

Hieronder krijg u een aantal tips voor hoe u kunt meten. Meet alleen de zaken die van belang zijn. Doe het in zo min mogelijk tijd.

BEPAAL HOE U KUNT METEN

Na definitie van wat u wilt gaan meten, moet u bepalen hoe u dit gaat doen. Houdt het zo eenvoudig mogelijk. Zo kunt u via Google Analytics bijna alle informatie met betrekking op uw website meten. Alleen, welke informatie is voor u nu relevant? Neem alleen die informatie op in uw overzicht. Het kan wat dat betreft wel wat schelen of het doel van uw website informatie geven, klanten werven of verkopen is.

BEPAAL HOE U, MET ZO MIN MOGELIJK MOEITE, GEGEVENS KUNT VERZAMELEN

Verzamelen moet u eigenlijk onderdeel laten zijn van uw processen. Klantinformatie kunt u bijvoorbeeld halen uit een enquête die u eens in de zoveel tijd doet. Of uit een evaluatie die u altijd doet na het afronden van een productverkoop?. Laat dit een vast onderdeel zijn van uw bedrijfsvoering.

De vragen die u stelt worden bepaald op basis van wat u wilt meten. Wat vinden uw klanten doorslaggevend voor een goede ervaring met uw product? Check of hetgeen u ze heeft willen laten ervaren ook daadwerkelijk ervaren is. Dat kan u heel veel (acquisitie)tijd besparen.

Probeer ook zoveel als mogelijk uw metingen te (semi-)automatiseren. Uw urenregistratie kunt u ook gebruiken om te kijken of u uw producten juist heeft ingeschat. En zo niet, waar het dan fout is gegaan.

METEN IS VAAK EEN HANDIGHEIDJE

Er zijn zoveel zaken die u onbewust al registreert, waar u veel meer mee kunt doen. Het scheelt u al de actie van het meten zelf. Kijk bijvoorbeeld eens naar uw agenda. Wat kunt u daar allemaal uit halen? (als u deze trouw bijhoudt). Even een paar voorbeelden:

  • aantal gesprekken met potentiële klanten gedurende een bepaalde tijd
  • aantal uren dat u declarabel bent geweest (als u die uren een ander kleurtje geeft ziet u het zelfs in een oogopslag)
  • aantal offertes dat u heeft uitgewerkt in een bepaalde periode
  • aantal afspraken dat u heeft gehad met belangrijke mensen (ambassadeurs) uit uw netwerk
  • wanneer en hoeveel u heeft opgevolgd

Andere voorbeelden van handigheidjes zijn Google toepassingen (Adwords en vooral Analytics). Maar denk ook aan Hootsuite en uw klantenenquêtes.

Denk de komende weken eens na over hoe u de succesindicatoren in uw overzicht gaat meten. De volgende keer tips over het afzetten van het resultaat van uw meting ten opzichte van een benchmark.