Samenwerking: een kans in deze tijden?!

Pieter Peelen
19 aug 2012

Het is de menselijke natuur: als het aanbod of de vraag vermindert, is het vaak “ieder voor zich”. Terwijl juist goed samenwerken u verder kan helpen dan het voor eigen succes gaan. Hieronder vindt u dan ook een aantal tips met betrekking tot samenwerken.

BOUW DE SAMENWERKING OP, BEGIN KLEIN

De basis van alle samenwerking is vertrouwen. Geef het de tijd om dat te laten ontstaan. Stort uzelf niet meteen met alles erin. Leer elkaar en elkaars werkwijze eerst eens goed kennen. Heeft u het gevoel dat dat goed gaat, bouw dan uit.

FORMULEER EEN GEZAMENLIJK (WIN-WIN) DOEL

In een samenwerking is het belangrijk dat u de verwachtingen goed beheert. Uiteraard bent u al gewend dat richting klanten goed te doen; eigenlijk moet u dat ook zo doen richting uw samenwerkingspartner.
Het is belangrijk dat u daarbij het doel van de samenwerking formuleert dat voor alle partners een “win” is. Op basis daarvan kunt u gezamenlijk een statement maken waarom u samenwerkt en welke kansen u mist als u niet zou samenwerken. Dit helpt u door moeilijke tijden in de samenwerking heen.

MAAK WERKAFSPRAKEN

Wees heel duidelijk over wat u van elkaar verwacht. Wie doet wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe regelt u de bevoegdheid met betrekking tot besluiten nemen? Hoe communiceert u naar buiten? Beter duidelijk aan de voorkant dan ellende tijdens de uitvoering (dat kan u echt enorm ophouden).

MAAK GEBRUIK VAN DE INDIVIDUELE VERSCHILLEN

Kijk heel goed waar de individuele krachten liggen en maak daar gebruik van. Benoem ook ieders verbeterpunten en bepaal hoe u daarmee omgaat.

LEG INTELLECTUEEL EIGENDOM VAST

Dit wordt heel vaak vergeten en kan veel ellende opleveren. “Succes heeft vele vaders”. Als u iets geniaals heeft bedacht, leg dat dan ook vast. Mocht de samenwerking niet goed gaan, dan blijft het idee van u. Wellicht kunt u het dan nog eens proberen met andere partners. Anders bent u uw idee kwijt.

VERDELING KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Bepaal aan de voorkant hoe u inkomsten en opbrengsten verdeelt. Kijk goed naar de inbreng van alle partners. Hoeveel tijd stopt iedereen erin en is de tijd die de partners erin stoppen een blijvende of eenmalige investering? En neem ook de investering in euro’s en inzet van het netwerk van de partners mee in de verdeling.

LEG AFSPRAKEN VAST

Leg alle afspraken goed op papier vast. Dat kan heel kort en hoeft niet een vermogen aan juridische kosten met zich mee te brengen. Laat het wel even checken door een jurist!

EVALUEER

Periodiek de samenwerking evalueren is absoluut een must! Voor u het weet sluipen er toch wat vervelende gevoelens in een samenwerking. Geef die de ruimte. Wees open in een samenwerking, dan komt u het verst!

BEPAAL HOE U DE SAMENWERKING STAAKT

Dit is iets dat u van tevoren moet bepalen en moet vastleggen. Als u besluit uit elkaar te gaan, kan dat nog wel eens gepaard gaan met de nodige emoties. Het is fijn als u zich dan kunt laten leiden door een eerder gemaakte, op papier vastgelegde, afspraak. Scheelt u ook weer een hoop ellende!

Veel succes met het uitvoeren van deze tips. Ik hoop dat u zich hiermee beter kunt profileren!