Prinsjesdag – De belangrijkste ontwikkelingen voor ondernemers verzameld

Pieter Peelen
28 sep 2017

Het is je vast niet ontgaan: Prinsjesdag 2017. Om het je iets makkelijker te maken, verzamelden wij de belangrijkste ontwikkelingen voor jou als ondernemer.

  1. Hogere lonen. Omdat het goed met de economie gaat en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, verwacht het CPB een stijging in lonen.
  2. No-risk premie oudere werknemer. Als je een 56-plusser aanneemt en die persoon uitvalt vanwege ziekte, word je als ondernemer gecompenseerd. Het gaat om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben gekregen. Gaat naar verwachting op 1 januari 2018 in.
  3. In één klik alle cookies accepteren. Consumenten hoeven dan niet meer op elke site opnieuw de cookies te accepteren, maar kunnen dit in één keer bepalen. Gaat naar verwachting op 1 mei 2018 in.
  4. Vergoeding voor affectieschade bij ongeval. Bij een (bedrijfs)ongeval met blijvend letsel of overlijden zullen de nabestaanden van het slachtoffer een vergoeding krijgen, te betalen door de aansprakelijke partij. Gaat naar verwachting op 1 juli 2018 in.
  5. Minimumeisen voor duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren. Door het bekijken van milieugegevens wordt berekend hoe duurzaam een gebouw is. Er moet worden voldoen aan een het gestelde minimum. Gaat naar verwachting in op 1 januari 2018 in.
  6. Makkelijker een bedrijf in de EU oprichten. Door de nieuwe Europese regelgeving wordt het makkelijker een besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten in het buitenland. Er komt een uniform Europees model waarbij je je online kunt inschrijven. Nog niet bekend wanneer het ingaat.
  7. Verhoogde controle op accountants. De Autoriteit Financiële Markten zal meer bevoegdheden krijgen om wettelijke controles op accountants uit te voeren. Zo komt er bijvoorbeeld een geschiktheidstoets voor dagelijkse beleidsbepalers en bestuurders. Nog niet bekend wanneer het ingaat.
  8. Btw-landbouwregeling wordt afgeschaft. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan btw betalen over al hun goederen en diensten en hiermee vervalt dus de btw-landbouwregeling. Ze kunnen wel btw terugvragen voor geleverde goederen en diensten. Een aantal producten geproduceerd door landbouwers zal ook niet meer het verlaagde btw-tarief hebben. Gaat naar verwachting op 1 januari 2018 in.
  9. Alle communicatievormen beschermd tegen inzage door overheid. Nu ben je alleen nog beschermd tegen onrechtmatige inzage van de overheid in brief, telegraaf en telefoon, maar straks worden daar bijvoorbeeld ook e-mail, sms en sociale media aan toegevoegd. Uitzonderingen voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijven bestaan. Nog niet bekend wanneer het ingaat.

Natuurlijk zijn er nog vele andere ontwikkelingen. Te veel om op te noemen! Aangezien het huidige kabinet demissionair is, zijn er wel minder wijzigingen dan gebruikelijk en kan het langer duren voordat deze zijn doorgevoerd. Al met al een lang proces, maar het is goed om je alvast voor te bereiden op zaken die voor jou van belang zijn!