Parkeer de P's!

Pieter Peelen
06 okt 2015

In menig ondernemersplan staan ze in het standaard template; de good old 4 P’s van de marketingmix. In 1949 is er door marketinggoeroe Borden voor het eerst over gepubliceerd. In de jaren daarna is er nog menige P aan toegevoegd en zijn de P’s eigenlijk een instituut op zich geworden.

Maar… hoe relevant zijn prijs, product, promotie en plaats eigenlijk nog in deze tijd? En wat werkt er nu dan wel? Of is er niks veranderd in de wereld sinds 1949?

Klassieke marketing
Marketing in zijn oorsprong bestaat uit activiteiten die je doet om de mate waarin je verkoopt te bevorderen. De klassieke marketing gaat uit van een marketingplan dat wordt gesmeed met de P’s als ingrediënten.

Vanuit die oorspronkelijke gedachte bedenkt de marketeer hoe iets verkocht moet worden en geeft hij/zij tools aan de verkoper om het te gaan doen.

Anno 2015
De context waarbinnen bovenstaand proces zich afspeelt, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een aantal voorbeelden:

Van B2B en B2C naar M2M
Het onderscheid tussen klassieke B2B en B2C modellen is veranderd. Consumenten laten zich steeds minder bedonderen en gebruiken het internet als bron van kennis daarvoor. Ondernemers zoeken meer duurzame verbindingen doordat ze slechte jaren hebben ervaren. Mensen doen tegenwoordig steeds meer zaken met mensen: M2M.

“Proof over promise”
Door de vertrouwenscrisis van de afgelopen 7 jaar maak je het verschil in verkoop door te overtuigen op basis van ervaringen van anderen. Onderzoek toont aan dat dit 7 maal effectiever is dan ‘old school’ promotie. Je hebt nu dus pas iets verkocht als de kopende partij op zijn minst de verwachte waarde heeft ervaren.

Waarom boven wat
Ik denk dat minimaal 95% van alle producten en diensten die worden verkocht niet uniek zijn. Doordat we steeds meer in contact staan met elkaar, is een alternatief zo gevonden. Besef je goed: mensen doen steeds meer zaken met je om wie je bent in plaats van wat je verkoopt.

Verbonden wereld
Waar je 5 jaar geleden nog via 6 schakels in je netwerk je met iedereen in de wereld kon verbinden, is dat momenteel al gedaald naar 4,3 schakels. We staan steeds meer in contact met elkaar, ook over de landsgrenzen heen. Dat maakt de P van plaats steeds minder relevant. Ook voor de retailer op de hoek.

Wil je weten hoe je bovenstaande zaken voor jezelf in kaart kunt brengen?
Zodat je daar beter op kunt sturen? Neem dan gerust contact met ons op! Je kunt ons bereiken op info@nononsancy.nl of 030 – 888 7125.