Kan jij alles vol vertrouwen over laten aan je team?

Pieter Peelen
30 dec 2015

Het idee alleen al is voor sommige mensen al te veel. Hoezo overlaten aan mijn team, ik kan het toch zelf het beste? Onze vraag: hoe kom je dan ooit verder als je elk jaar 20% wil groeien?

Delegeren is een cruciaal cultuurelement van een groeibedrijf. Vaak is de ondernemer zelf de meest beperkende factor voor de groei van een bedrijf. Niet durven of niet juist delegeren versterkt de beperking. Laat ik het toch zelf maar even doen.

Waar gaat het vaak mis bij delegeren?

  1. Niet willen delegeren

Je kunt niet alles zelf doen, en al zou je het kunnen, je moet het ook niet willen. Je zult moeten accepteren dat je niet overal even goed in bent, en dat er andere mensen zijn die bepaalde taken net zo goed of zelfs beter kunnen.

Realiseer dat er mensen zijn die het leuk vinden om te doen wat jij verschrikkelijk vindt om te doen. Dat soort mensen doen het meestal ook nog goedkoper en beter.

  1. Niet de juiste dingen delegeren

Wat is dat ene ding dat je het liefste doet? Datgene waar je goed in bent, waar mensen jou voor inhuren? Eigenlijk zou je de hele dag alleen maar bezig moeten zijn met die kernkwaliteit.

Verzamelen mensen om je heen die jouw kwaliteiten versterken doordat de zaken waar jij geen energie uit haalt door hun worden opgepakt.

  1. Niet volledig delegeren

Ik hoor vaak van ondernemers dat het te veel tijd en moeite kost om dingen uit te leggen aan nieuwe mensen. Daarom doen ze het maar zelf. Dat hoeft niet zo te zijn als je volledig delegeert.

Volledig delegeren houdt in dat je niet een taakje delegeert wanneer het gedaan moet worden, maar structureel een taak delegeert, helemaal en voor altijd. Dan zal het zeker meer opleveren dan het heeft gekost.

Structureel delegeren behelst een proces van overdracht waarin je samen vertrouwen opbouwt over het uit handen geven van de uitvoer van de taak. En de verantwoordelijkheid en bevoegdheden die juiste uit voer van de taak met zich meebrengen.

Structureel niet willen of durven, of onjuist delegeren kost jou bakken met tijd, draagt niet bij aan het bereiken van je einddoel en belemmert groei. Wil je groeien moet je leren om te delegeren!

Persoonlijke effectiviteit is 1 van de onderwerpen die aan bod komen in een GroeiPotentie Inventarisatie, waarmee we je helpen ruimte te maken voor de groei van je bedrijf. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25 of mail naar pieter@nononsancy.nl.