Houd doelmatig ondernemen meetbaar en realistisch!

Pieter Peelen
19 apr 2012

Vorig jaar heb ik me verbaasd over het feit dat 70% van de ondernemers geen doelen op papier heeft staan. Daarom heb ik besloten daar dit jaar een serie blogs aan te wijden. Het doel van deze serie is enerzijds u bewust te maken van het belang van doelen stellen. En anderzijds u tips te geven voor hoe u dit het beste kunt aanpakken.

In deze blog aandacht voor het stellen van doelen op de lange termijn en dan met name de “harde” kant van deze doelen. Essentieel voor een realistisch plan, en dus ook voor uw gezondheid.

MAAK DOELEN CONCREET EN MEETBAAR (SMART)

Vage doelen spreken niet aan en zijn niet meetbaar. Toen Microsoft in 1978 een mkb’er was (7 medewerkers) had het als langetermijndoel “een pc op elk bureau in elk kantoor/huis”. De eenvoud maar ook de kracht van dit doel spreekt zeer tot de verbeelding, zeker als u ziet waar Microsoft nu staat.

Eigenschappen die een doel moet hebben zijn:

  • het moet specifiek zijn: wat gaan we exact doen?
  • het moet meetbaar zijn: hoeveel gaan we doen?
  • het moet acceptabel zijn: is er draagvlak bij iedereen die we nodig hebben?
  • het moet realistisch zijn: is het haalbaar?
  • het moet tijdsgebonden zijn: wanneer is het af?

Een mooi voorbeeld van een SMART doel is: “Voor 31 maart 2012 heb ik het ziekteverzuim van mijn team met 33% verminderd; van 9% naar 6%”.

IN HOEVERRE ZIJN UW DOELEN REALISTISCH?

Wat u zichzelf altijd moet afvragen, is of uw doelen passen binnen de tijd die u uzelf geeft om deze te realiseren. Te weinig tijd kan veel demotivatie en stress geven; dan realiseert u wellicht een doel maar niet op de wijze waarop u waarschijnlijk had gehoopt.

Te veel tijd kan leiden tot verveling; u loopt dan het risico om de focus op of het plezier in het halen van uw doelen te verliezen. Doe onderzoek naar wat gangbare doelen zijn in uw branche en wat instanties verwachten met betrekking tot ontwikkeling van de markten die u bedient. Een gezonde ambitie is zeer prikkelend, maar wel graag een realistische.