Hoe lang bestaat jouw bedrijf nog?
 


Pieter Peelen
06 sep 2016

V&D, Imtech, KLM, Shell, Gasunie, het zijn allemaal grote bedrijven die zijn omgevallen of zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Deze bedrijven hadden allemaal een zeer dominante positie in hun markten. Maar wat is daar nu nog van over? En, wat kunnen MKB-ondernemers daarvan leren?

Deze bedrijven hebben allemaal, in meer of mindere mate, last van “disruptie”. Disruptie is een ontwrichting van je businessmodel veroorzaakt door technologische of (geo)politieke ontwikkelingen. Door de ontwrichting worden andere oplossingen voor het probleem dat jij oplost beschikbaar voor klanten. Of worden bestaande problemen opgelost die jouw huidige aanbod niet wegneemt.

De mate van disruptie is gekoppeld aan de snelheid van technologische en geopolitieke ontwikkelingen. Omdat de techniek zich exponentieel ontwikkelt, ontwikkelt ook de mate van disruptie zich steeds sneller. Terwijl mensen steeds ouder worden, overlijden bedrijven steeds jonger. Dit komt doordat ondernemers onvoldoende rekening houden met het steeds disruptievere karakter van hun omgeving.

Ter illustratie: waar in 1920 beursgenoteerde bedrijven in de US nog gemiddeld 100 jaar oud waren, was de gemiddelde leeftijd in 2010 slechts 15 jaar.

Inspelen op disruptie
Wat moet een MKB-ondernemer met disruptie? Wij vinden dat je systematisch moet uitkijken naar nieuwe mogelijkheden die de technische en politieke ontwikkelingen voor jouw bedrijf bieden. En natuurlijk ook naar bedreigingen en daar zo nodig naar handelen.

Onze ervaring is dat MKB-ondernemers dit te weinig doen en zich vaak te laat bewust zijn van andere mogelijkheden en nieuwe bedreigingen. De waan van de dag zorgt er vaak voor dat zij hier onvoldoende op gefocust zijn. Dit vergroot de kans dat je onderneming op termijn geen waarde meer toevoegt en dus verdwijnt.

Eigenaarschap bevorderen
Optimaal gebruik maken van disruptie kan alleen door eigenaarschap te bevorderen bij elke medewerker in je organisatie. Bij eigenaarschap hoort de bevoegdheid om de status quo blijvend aan te passen op het disruptieve karakter van de omgeving. Daarbij maak je het aanpakken van disruptie ook minder afhankelijk van jezelf.

Incidentenpolitiek voorkomen
Bij incidentele verbeter- en bezuinigingsprogramma’s wordt het eigenaarschap vaak door een directie naar zich toe getrokken. Medewerkers hebben daardoor de neiging om de storm uit te zitten en daarna gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Hierdoor voelt een directie zich genoodzaakt om een paar jaar later weer een programma te starten.. Maak er dus een klimaat (way of life) van en geen vervelend incidenteel natuurverschijnsel!

Schakel een “Chief Disruption Officer” in
Wij krijgen van klanten vaak de feedback dat ze het fijn vinden dat we de boel een beetje “opschudden”. Onze ervaring is dat het voor jezelf lastig is om exact te zien waar in je zaak je de risico’s loopt of de kansen mist. Een deskundige externe kan je daar goed bij helpen en je een hoop faal- en gemiste kanskosten besparen.