Hoe ambitieuze Utrechtse MKB’ers ondernemen in crisistijd, deel 2

Pieter Peelen
25 nov 2020

Hoe gaan ambitieuze MKB-ondernemers in de regio Utrecht om met de corona crisis? Hebben zij er wel last van? Hoe verschilt dat van andere MKB-ondernemers in de regio? Dat waren vragen waar we onze eerste antwoorden op vonden net na de uitbraak van de pandemie.

Na de zomer waren wij er geïnteresseerd in hoe het zou gaan met de destijds geïnterviewde ondernemers. Hun antwoorden van toen hadden bij ons ook veel extra vragen opgeroepen. Vragen die een antwoord verdienden.

Wij besloten tijd te gaan besteden aan het verkrijgen van antwoorden op deze vragen en het inzichtelijk maken van de behoeften die er op dit moment spelen onder MKB-bedrijven in de regio Utrecht. In een periode van 6 weken tussen begin augustus en half september, zijn uiteindelijk 40 MKB-ondernemers geïnterviewd. Van deze 40 ondernemers hebben er 24 de afgelopen jaren een ondernemerschapsprijs gewonnen (zoals FD Gazelle, MKB Innovatie top 100, Deloitte Fast 50). De geïnterviewde bedrijven zijn actief in de horeca, events, bouw, ICT, communicatie, zakelijke dienstverlening, onderwijs, persoonlijke dienstverlening, industrie, en energie. De uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met andere recent onderzoek naar het MKB in de coronacrisis.

Wat is dit eigenlijk voor een crisis?

De coronacrisis is een crisis die gepaard gaat met veel disruptie en onzekerheid. De “dip” is ongekend diep en bijna geen enkele branche blijft gespaard. De crisis wordt gevoed door een externe oorzaak die we met elkaar kunnen beïnvloeden. We zijn zelf “in control” op het beheersbaar krijgen. Dat is groot verschil met de crisissen van 2001 en 2008, toen er in de economie zelf een “luchtbel” knapte. Toen hadden we geen idee hoe lang het zou duren en hoe ver het effect zou reiken.

De verschillen worden groter

In dit onderzoek hebben we extra gelet op hoe ondernemers bij ons (digitaal) aan tafel zaten. En daarin hebben wij nogal een verschil gezien.
Het hebben van en het vasthouden aan een ambitie maakt een groot verschil in het uiteindelijk behalen van een positief resultaat. Ondernemers die van dit jaar nog wat wilde maken, doen dat ook. Degene die het opgegeven hebben, die doen dat niet.

Wat jij zelf doet en niet doet, dat is heel bepalend

Hoe je over deze situatie denkt en wat het met je doet is uitermate bepalend. Hoe je omgaat met tegenslag ook. We hebben gezien dat ondernemers die financieel goed scoren ook positiever praten over dit jaar. Niet dat het bij die mensen allemaal over rozen gaat; zeker niet!
Ondernemers die nu groeien onderscheiden zich op gedrevenheid, moed, visie en inspiratie. Ze trappen het gaspedaal volledig in, durven te investeren, kunnen over de hobbel of het ravijn heen kijken en zoeken hulp als ze er zelf niet uit komen. En bij dat hulp zoeken maken ze zichzelf niet afhankelijk van partijen die ze nauwelijks kunnen beïnvloeden (overheid).
Ondernemers die minder groeien zetten vaker zaken ‘on hold’, zien te weinig perspectief wat ze angstig maakt, vragen te weinig om hulp (zoeken het vooral bij zichzelf) en blijven afhankelijk van steun van de overheid.

De neerwaartse spiraal die we al eerder zagen zet zich dus door. Hierbij wordt het steeds lastiger om de mogelijkheden te blijven zien die wél kunnen en je wél gaan helpen. Ondernemers zijn gebaat bij een lange termijn oriëntatie, in plaats van verblind te worden door de korte termijn.

Survival of the best fit

Van de vele misinterpretaties op deze wereld is die van de bekendste uitspraak van Darwin er eentje. Darwin heeft het makkelijk niet over dat de sterkste overleeft, maar degene die zich het best kan aanpassen aan de situatie. Onze aanbevelingen zijn dan ook:

  • Onderken het grote belang van je eigen mindset in deze tijd. Als je het moeilijk vindt dan is dat heel normaal. Als jij overeind blijft op dit vlak heeft dat een enorme impact op iedereen om je heen. Als je verzuurt of verzuipt; dan ook maar niet op een manier zoals je die zou willen. Start met het delen van zorgen en daar vanuit het samen oplossen ervan.
  • Onderken het belang van het hebben van een lange termijn ambitie en het meenemen van je team hierin. Dat zorgt ervoor dat je veel minder alleen staat in deze situatie en het zorgt voor perspectief; iets waar mensen in crisistijden altijd behoefte aan hebben.
  • Blijf investeren; er is ook een tijd na de crisis. Dan wil je op deze tijd niet terugkijken als een tijd van gemiste kansen.
  • Pas je aan, aan de complexiteit van de situatie. Dat zaken nu anders gaan, dat betekent niet dat ze niet kunnen. In bijvoorbeeld sales is het belangrijk dat je in deze tijd niet verkoopt, maar je klanten helpt om te kopen.
  • Organiseer inspiratie. Voor jouw als ondernemer is het belangrijk dat je jezelf laat onderdompelen in andere perspectieven en inzichten. Voor je team is het belangrijk om in tijden van thuiswerken het werken ook leuk te houden.

Meer weten? Het hele onderzoek van No Nonsancy kan je hier downloaden.