Het verbluffende rendement van gemotiveerd personeel

Pieter Peelen
13 jan 2017

Gemotiveerde, betrokken en bevlogen medewerkers hebben een verbluffend effect op het rendement van uw bedrijf. Misschien wel meer dan u denkt. Wist u bijvoorbeeld dat deze mensen:

 • tot 18% productiever zijn?
 • tot 27% minder ziekteverzuim hebben?
 • tot 12% meer klantgroei realiseren?
 • tot 62% minder betrokken zijn bij bedrijfsongevallen?

Hoewel geld niet de belangrijkste drijfveer is voor de meeste ondernemers, is het toch goed om deze cijfers eens door te rekenen naar uw eigen bedrijf.
Ter vergelijk:
In de metaalsector ligt de gemiddelde omzet per medewerker grofweg rond 150.000 euro per jaar. Gemiddeld is in deze sector de netto toegevoegde waarde rond 55%, dus zo’n 80.000 a 85.000 euro per medewerker per jaar. 18% meer productiviteit is dan netto een bedrag van zo’n 15.000 euro, per medewerker, per jaar!!! Bedenkt u zich daarbij dat gemiddeld 1 op de 3 medewerkers ongemotiveerd is…

Maar er is meer……. Zo bieden gemotiveerde mensen meer flexibiliteit, innovatiekracht, concurrentiekracht. En daarmee u dus een voorsprong. Omdat er minder fouten worden gemaakt, zijn faalkosten lager, levertijden korter en is de kwaliteit beter. Mensen werken slimmer en efficiënter met hogere tevredenheid en minder verloop. Minder stress maakt het werk bovendien leuker en geeft extra energie.

Wat kunt u zelf doen om de motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid van uw mensen te vergroten? Meer dan u denkt…, want:

Het veranderen van een controlebedrijf naar een betrokkenheidsbedrijf doe je immers niet op de rekenmachine en ‘regel’ je niet even van de één op de andere dag. Dat begint bij jezelf en het management. Door het niet als een trucje toe te passen voor meer resultaat, maar het ook écht zelf te willen en te laten zien. Bepalende factoren zijn invloed, informatie, beloning en competenties.

Tien geboden voor meer motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid in uw bedrijf:

 • Laat los
 • Zorg voor volwassen arbeidsverhoudingen
 • Organiseer op vertrouwen en resultaten
 • Biedt afwisselende taakinhoud en uitdaging, doe een beroep op talent
 • Blijf in gesprek over wat medewerkers belangrijk vinden en waar hun passie ligt
 • Biedt daarin maatwerk
 • Organiseer inspraak en meedenken
 • Communiceer goed, open en betrouwbaar
 • Stuur op intrinsieke motivatie
 • Betrek medewerkers bij het verbeteren van motivatie en betrokkenheid, gebruik hun advies

Wij wensen u veel gemotiveerd, betrokken en bevlogen personeel!