9 manieren om aan geld te komen als het bij de bank niet lukt

Pieter Peelen
05 jan 2013

Helaas spreek ik de laatste tijd steeds meer ondernemers die, ondanks goede plannen, geen ondersteuning krijgen van de bank voor de financiering. Nu is het ook wel zo dat veel ondernemers zich erg afhankelijk van een bank opstellen. Er zijn een aantal andere manieren om aan financiering te komen, die ik in deze blog wil benoemen.

Dat doe ik aan de hand van de 4 F’en; Family, Friends, Fools & Footmen.

FAMILY

Er zijn ondernemers die op een bank afstappen voordat zij in hun familiekring hebben gepolst of er vanuit de familie iets gedaan kan worden. Mocht dat zo zijn dan is dat een hele mooie manier om uw plannen te financieren. Leg wel heel goed de afspraken vast en kom ze ook na!

FRIENDS

Vrienden wordt een steeds groter begrip door sociale media als Twitter en Facebook. Waar je vroeger nog je vrienden uit je fysieke netwerk vroeg om je te helpen, kunnen tegenwoordig je fans (5de F!) online dat ook doen.

Dat kan bijvoorbeeld door crowdfunding. Op verschillende online platformen kunt u uw voorstel of idee plaatsen. Via sociale media informeert u al uw vrienden of volgers over dat idee en de mogelijkheid tot een investering.

Zo kunnen ondernemers elkaar ook helpen met bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Als de financiering voor een klassieke verkoop niet rond gemaakt kan worden, dan kan de verkopende ondernemer zijn deel laten leasen of lenen door de nieuwe ondernemer.

Ook op brancheniveau kan er wat gebeuren. Spoor uw branchevereniging aan om waarde te gaan leveren in de vorm van kredietunies. In deze unies brengen brancheleden geld in om via de branche te investeren in nieuwe innovatieve ideeën van andere leden. Het mooie is dat de ondernemers in deze unies een echte eenheid vormen; er vind ook coaching en begeleiding plaats tussen de lener en de verstrekker.

Ook uw leveranciers zijn uiteraard uw vrienden, anders werkt u niet samen. Eenleverancierskrediet kan ook een optie zijn. Ga met uw leverancier in gesprek over het verlengen van uw betaaltermijn en wat u daar wellicht tegenover kunt stellen.

U kan zelfs uw medewerkers laten participeren in een investering door hun arbeidsvoorwaarden te versoberen in ruil voor een bepaald aandeel in de zaak. Een aantal eerste medewerkers van Facebook waren daar afgelopen jaar zeer gelukkig mee.

FOOLS

U denkt wellicht hoezo fools, dat doet toch niemand op deze manier? Kijk maar eens hoeveel huizen er voor tonnen op emotie worden gekocht (vroeger). Tegenwoordig zijn er absoluut nog ondernemers of investeerders (in welke vorm dan ook) te vinden die op basis van een goed verhaal maar ook zeker op basis van het geloof in uw kunnen, in u willen investeren.  En omdat de wereld van morgen steeds minder valt te voorspellen word de gevoelscomponent in een investering ook groter.

Fools zijn echter niet gek; zij eisen absoluut zekerheden.  En vaak ook een informatieplicht en een stem in de zaak (middels een deel van de aandelen).

FOOTMEN

In tegenstelling tot dit woord betreft het hier zeker ook vrouwen. Footmen zijn allerlei specialisten die u kunt inschakelen om geld te besparen en/of meer te verdienen.  Zij helpen en assisteren u bij het bereiken van een beter resultaat.

Uit eigen ervaring kan ik u laten weten dat er vaak veel verborgen geld in organisaties zit. Vaak zit het vast in processen die niet optimaal functioneren, systemen die niet optimaal werken en structuren die niet goed zijn afgestemd. Een specialist daar naar laten kijken en het met u gaan oplossen kan u veel geld opleveren. Als een specialist het goed doen dan levert de eenmalige investering een structurele resultaatsverbetering op.

Moraal van het verhaal is dat de wereld van het oplossen van het probleem van geldverstrekking groter is dan de bank alleen.  Er valt voor veel ondernemers nog een hoop te ontdekken! Hoe zit dat bij u?

No Nonsancy start binnenkort met een nieuwe dienst; investeerdergezocht.nl. We willen ons uitgewerkt concept graag bij je toetsen. Geef ons 3 minuten feedback en krijg wellicht snel toegang tot een nieuwe geldbron.