Doe wat met je doelen!

Pieter Peelen
21 mei 2012

Veel jaarplannen worden als “gereed” bestempeld als ze geschreven zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk pas als ze uitgevoerd zijn. Uit onderzoek van P&O-actueel blijkt dat 9% van de ondernemers effectief gebruik maakt van een jaarplan.

“Jaarplan” is dus ook maar een misleidend woord, wij vinden dat het eigenlijk “jaarplanning” moeten heten. Het is geen ding, maar een reeks van acties. Zonder gerichte actie heeft doelen stellen geen zin. Vandaar dat 91% van de ondernemers hier niet het potentieel uit halen wat er wel in zit! Hier volgen een aantal tips.

MAAK TIJD VOOR HET HALEN VAN DOELEN

Ik had dit kopje ook “stop met alle onzin die u van uw doelen afhouden” kunnen noemen, want dat is waar het feitelijk om draait. Als ik een euro zou krijgen voor alle aanleidingen om niet elke dag aan mijn doelen te werken dan zou ik goed boeren. Afleiders zijn er in 2 vormen:

  • Van buitenaf. Alles en iedereen die je van jouw doelen afhouden. Houdt u het eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen.
  • Van binnenuit. We vertonen allemaal “doel ontwijkend gedrag” (doggen). Houd het eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen. Controle krijgen over het “doggen” gaat je in potentie veel tijd geven.

Zorg ervoor dat jouw doelen niet verloren gaan in de waan van de dag!

MEET MAANDELIJKS DE VOORTGANG EN STEL ZO NODIG BIJ

Houd altijd de voortgang van het bereiken van jouw doelen in de gaten. De omgeving staat namelijk ook niet stil, het kan zijn dat je op doelen extra gas moet geven. Meet je doelen en evalueer maandelijks de voortgang. Stel desnoods je doelen bij. Gebruik deadlines in uw actieschema en geef jezelf een kleine beloning als je mooi op schema loopt.

Of jij actief stuurt op het bouwen aan je bedrijf is 1 van de onderwerpen die aan bod komt in een GroeiPotentie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.