Doe wat met je doelen!

Pieter Peelen
12 aug 2015

Veel jaarplannen worden als ‘gereed’ bestempeld direct nadat ze geschreven zijn. Terwijl dat juist het beginpunt zou moeten vormen voor het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen. Dat klinkt logisch, maar jaarplannen blijven vaker op de plank liggen dan je zou hopen.

‘Jaarplan’ is ook maar een misleidend woord, het zou eigenlijk ‘jaarplanning’ moeten heten. Het is geen ding, maar een reeks van acties. Zonder gerichte actie heeft doelen stellen geen zin. Vandaar dat veel ondernemers hier niet het potentieel uit halen wat er wel in zit! Tijd dus om je doelen om te zetten in actie!

van plan naar actie

Hier volgen een aantal tips.

  1. Maak tijd voor het halen van doelen

Ik had dit kopje ook “stop met alle onzin die je van je doelen afhouden” kunnen noemen, want dat is waar het feitelijk om draait. Als ik een euro zou krijgen voor alle aanleidingen om niet elke dag aan mijn doelen te werken, dan zou ik goed boeren. Afleiders zijn er in 2 vormen:

  • Van buitenaf. Alles en iedereen die je van je doelen afhoudt. Houd het eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen.
  • Van binnenuit. We vertonen allemaal ‘doel ontwijkend gedrag’ (doggen). Houd het voor jezelf eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen. Controle krijgen over het doggen gaat je in potentie veel tijd geven.

Zorg ervoor dat je doelen niet verloren gaan in de waan van de dag!

  1. Meet maandelijks de voortgang en stel zo nodig bij

Houd altijd de voortgang van het bereiken van je doelen in de gaten. Je omgeving staat namelijk ook niet stil, dus het kan zijn dat je op bepaalde doelen extra gas moet geven. Gebruik deadlines in je actieschema, meet je doelen en evalueer maandelijks de voortgang. Stel desnoods je doelen bij.

  1. Beloon jezelf

Om je motivatie op peil te houden, is het aan te raden jezelf te belonen als je mooi op schema loopt. Doe dit op een manier die voor jou fijn voelt en die evenredig is aan je prestatie (een kleine beloning voor een klein behaald doel, en een grote beloning voor een groot behaald doel).

Veel plezier en succes!