Alles wordt makkelijker met een goed ritme

Pieter Peelen
30 jan 2016

In efficiënte systemen is voor elke bewerking een tijd gedefinieerd. De tijd per stap bepaalt uiteindelijk het ritme waarin een product of dienst zich door het proces heen beweegt. Je creëert zo als het ware een uniek ritme voor je productieproces.

Wat bepaalt de tijd per stap? Uiteraard is van belang hoelang een bewerking duurt, maar vergeet zeker niet de volgende drie tijdsbepalers:

  1. Tijden op elkaar afstemmen

Het is belangrijk om de tijd per individuele stap te definiëren. Wat deze tijd mag zijn hangt echter samen met het totale productieproces. Stel door het hele proces heen de tijden van de verschillende stappen op elkaar af.

Doe dit vanuit pull: begin bij de laatste schakel van je productieproces. Wanneer heeft deze stap iets nodig? Dat wordt het tijdsdoel van de voorafgaande stap. Werk zo steeds een stap terug.

  1. Tussenvoorraden minimaliseren

Door vanuit pull tijdsdoelen te definiëren zorg je ervoor dat een stap nooit hoeft te wachten op input vanuit de voorafgaande stap. Sla hierin echter niet door; voorkom grote tussenvoorraden! Tussenvoorraden kosten geld en kunnen er zelfs voor zorgen dat een bepaalde schakel in je productieproces niet verder kan werken.

Het is dus de kunst om de bewerkingstijden zo op elkaar af te stemmen dat je proces op tijd, maar met zo min mogelijk tussenvoorraden produceert. Een bekent voorbeeld hiervan is het Just-In-Time systeem (JIT) dat autofabrikanten veel gebruiken.

  1. Wachttijd


Voor elke stap een tijd definiëren betekent letterlijk de tijd per stap definiëren. Neem in die berekeningen wachttijden niet mee. Wachttijden zijn de tijden waarop een product wacht op een volgende bewerking. Die wil je dus zoveel mogelijk beperken, en dat staat los van hoeveel tijd iedere bewerking kost.

Dus bepaal de tijd per stap, maar doe dit vanuit het oogpunt van een eenduidig ritme voor het gehele proces!

Of jij actief stuurt ritme in je processen is 1 van de onderwerpen die aan bod komt in een GroeiPotentie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.