7 tips voor meer hernieuwbare energie!

Pieter Peelen
16 aug 2010

Heeft u het gevoel dat u veel te maken heeft met dingen die geen energie opleveren? Hier wat tips over hoe u terug kunt naar de basis zodat u met meer energie de dingen kunt doen die u wilt doen. Dat willen we toch allemaal?!

TIP 1: ROLLEN VASTSTELLEN

Kijk eens naar alle rollen
die u – of u dit nu wilt of niet – invult in het dagelijks leven. Meer focus begint bij vaststellen wat u nu doet, zowel zakelijk als privé. Schrijf alle rollen die u invult op.

TIP 2: ROLLEN KOPPELEN AAN ENERGIE

Bekijk elke rol vanuit een “energie krijgen van” perspectief.
Als u uw rollen heeft gedefinieerd, vraag uzelf dan hardop af “hoeveel energie krijg ik van deze rol in de huidige situatie?”. Schrijf dit weer op achter de rollen.

TIP 3: WAAROM ENERGIE?

Vraag u af waarom u energie krijgt van deze rollen? Wat zijn alle achterliggende waarden, principes en talenten die u aanspreekt in deze rollen? Schrijf ze eens allemaal op!

TIP 4: DESTILLEREN NAAR (POSITIEVE) WAARDEN, PRINCIPES EN TALENTEN

Als u de waarom-vraag heeft beantwoord voor al uw rollen, destilleer dan een aantal (3 tot 5) waarden, principes en talenten uit al die rollen.

TIP 5: SCHRIJF OP WAAROM DIE WAARDEN/PRINCIPES/TALENTEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN

Schrijf voor elke waarde in 3 zinnen op waarom deze belangrijk voor u is en bij welke prestaties of gelegenheden u die positief voelt. Vraag u ook af of u die gevoelens vaak genoeg voelt en zo nee hoe dat dan komt.

TIP 6: GA U ER GOED OVER VOELEN

Zorg ervoor (in uw agenda) dat u de waarden en principes die u belangrijk vindt om te voelen en ervaren, daadwerkelijk en regelmatig ervaart. Reflecteer ook regelmatig!

TIP 7: REFLECTEER REGELMATIG


Plan eens per maand een halfuur tijd in om de oefening nog eens na te lezen. In hoeverre doet u wat u met uzelf heeft afgesproken?