5 voorwaarden voor meer rendement uit je team

Pieter Peelen
19 jun 2011

“Ik wens je veel personeel” was wat ik te horen kreeg toen ik voor de eerste keer ging leidinggeven. Gelukkig heeft het me er niet van weerhouden om eraan te beginnen. Hieronder volgen 5 tips met betrekking tot leidinggeven die leiden tot minder verzuim, minder verloop, een goede sfeer en – last but not least – significant betere financiële resultaten!

STEL MEETBARE DOELSTELLINGEN OP VOOR UW MEDEWERKERS

Ja, ik weet het, ik ben een fan van meetbare doelstellingen. En niet voor niets! Uit tal van onderzoeken blijkt dat als je jouw medewerkers meetbare doelen geeft dit leidt tot significant betere resultaten. Dit is overigens ook mijn eigen ervaring.

Het opstellen van duidelijke meetbare doelstellingen is niet voor niets de eerste van de 5 tips. Het moet duidelijk zijn voor medewerkers welke kant je op wil en wat je verwacht. Je kan communiceren of bouwen aan vertrouwen wat je wil, maar als je geen doelen hebt, gaat het alle kanten op. De medewerker moet weten, en zich ervan bewust zijn, wat zijn invloed is op het eindresultaat. Als dat er niet is, begin je aan een zware strijd.

COMMUNICEER HELDER EN GA UIT VAN TWEERICHTINGSVERKEER

Communicatie zorgt ervoor dat jouw “zaadje” ook echt aanslaat. Als je jouw doelen voor jouw medewerkers op het bedrijfsmededelingenbord in de kantine hangt, is dat nog maar de vraag….

Communicatie gaat dus breder dan een nieuwsbrief, het mededelingenbord of de zeepkistsessie. Er is een wezenlijk verschil tussen “over communiceren” en “met communiceren”. Managers en ondernemers die zowel als ontvanger als als zender fungeren, hebben de meeste kans op succes. Vaak wordt alleen maar gezonden en gezonden en gezonden….

Een aantal tips om juist de ontvangende kant bij jezelf te stimuleren zijn:

  • Laat zien dat je vragen van medewerkers serieus neemt. Dus geef een passend en snel antwoord.
  • Sta open voor ideeën van de werkvloer en pas ze ook toe.
  • Sta open voor een ander geluid dan puur jouw eigen geluid.
  • Wees beschikbaar; plan tijd in je agenda om je tussen jouw mensen te begeven.
  • Houd je medewerkers op de hoogte van de voortgang op de doelen.

ZORG VOOR VOLDOENDE VERTROUWEN

Als u bij de vorige tip goed tussen de regels door leest, dan zie je dat oprechte aandacht daar een grote rol in speelt. En dat is wat medewerkers verdienen en nodig hebben van jou. Bouwen aan vertrouwen doe je door te laten zien dat je om mensen geeft en ze met respect behandelt.

Focus op doelen kan als valkuil hebben dat je daar te veel op focust en (als) te “hard” wordt (gezien). Ja, jouw mensen werken voor je en ja jij betaalt hun salaris en ze moeten dus leveren…. maar het zijn ook mensen. Als je ze zo behandelt, zul je daar geen spijt van krijgen!

Een paar korte tips voor meer vertrouwen:

  • kom na wat je afspreekt
  • pas hoor- en wederhoor toe
  • doe iets met de feedback die je krijgt

GEEF VERANTWOORDELIJKHEID

Waar je natuurlijk geen respect voor hoeft te hebben, is het feit dat mensen hun verantwoordelijkheid niet pakken. Uw team moet erop kunnen vertrouwen dat je iedereen verantwoordelijk houdt voor hetgeen er moet gebeuren. Het is jouw taak het tuintje bij te houden waarin het zaadje inmiddels uitgroeit tot een mooie vrucht. Als daar onkruid in gaat groeien dan moet dat eruit gehaald worden.

Bij doelen geven hoort ook verantwoordelijkheid geven. En bij verantwoordelijkheid geven hoort natuurlijk ook bevoegdheid geven (en dus los laten). Vergeet dat niet! Anders komt er, zonder schuld van jouw medewerkers, minder van je doelen terecht. Een modern teamlid wil geen taak meer, maar een verantwoordelijkheid!

WAARDEER EN ERKEN DAGELIJKS EN SYSTEMATISCH

Goed management van medewerkers is geboren als waardering en erkenning worden gekoppeld aan doelen stellen, communicatie, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Het koppelen van een medewerkerspecifieke beloning aan het behalen van een doel is een vorm van oprechte waardering en erkenning. Zo ook het koppelen van (het verder ontwikkelen van) een talent aan een doel.

Waardering en erkenning betekenen eigenlijk dat het behalen van de bedrijfsdoelen en de doelen van elk individu hand in hand gaan. Doordat je goed communiceert en bouwt aan vertrouwen kan je ook steeds beter aansluiten bij wat jouw medewerkers willen (en kunnen, want jij geeft ze ook verantwoordelijkheid).

Het geven van verantwoordelijkheid vanuit het bedrijf zorgt ervoor dat de medewerker vooruitgang boekt, persoonlijke groei doormaakt en dus waardevoller wordt voor jouw bedrijf. Het gaat dus hand in hand, als u het goed doet.

En het mooie is, waarderen en erkennen hoeft niks te kosten! Het zit in jouw mensen en je doelen goed kennen, die op elkaar afstemmen en doen. En een “dank je wel” op zijn tijd kost toch ook niets?

Hoe effectief je team met jou samenwerkt is 1 van de onderwerpen die aan bod komt in een GroeiPotentie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.