5 valkuilen bij het doelen stellen

Pieter Peelen
05 nov 2015

Doelen stellen, zowel op persoonlijk als op bedrijfsvlak, is nodig om succes te behalen. Je bent overtuigd en hebt je doelen opgeschreven, maar worden die doelen nu ook behaald? Daarvoor moeten je doelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De volgende 5 valkuilen bij het doelen stellen zie ik veel bij ondernemers.

  1. Ideeën niet omzetten naar doelen

Ieder product, ieder bedrijf en iedere strategie begint bij een idee. Ook ieder doel begint met een idee, maar daar moet het niet bij blijven. Formuleer je idee in heldere termen, maak het specifiek, maak het meetbaar en kies een duidelijke, meetbare eindbestemming. Alleen zo kunnen jij en jouw bedrijf echt naar je doel toewerken.

  1. Doelen zijn niet ‘SMART’

 Als doelen te vaag blijven en niet gedetailleerd genoeg zijn, is het moeilijk om deze doelen ook daadwerkelijk na te streven. Een hulpmiddel om doelen goed te formuleren is om ervoor te zorgen dat doelen SMART zijn; een doel moet:

  • Specifiek zijn: wat gaan we exact doen?
  • Meetbaar zijn: hoeveel gaan we doen?
  • Acceptabel zijn: is er draagvlak bij iedereen die we nodig hebben?
  • Realistisch zijn: is het haalbaar?
  • Tijdsgebonden zijn: wanneer is het af?
  1. Doelen zijn niet ambitieus genoeg

Als doelen niet ambitieus genoeg zijn, halen ze je niet uit je eigen comfortzone. Als je teveel tijd hebt om je doelen te behalen, kan dat leiden tot verveling. Je loopt dan het risico om de focus op of het plezier in het halen van je doelen te verliezen.

  1. Doelen wegstoppen

Veel ondernemers formuleren hun doelen goed, maar stoppen ze vervolgens in de la en kijken er niet regelmatig naar. Zo verliezen zij de focus op hun doelen en worden deze doelen ook niet behaald. Een manier om jezelf scherp te houden is om ook korte termijn doelen te stellen, die fungeren als tussenstappen naar je uiteindelijke doelen.

  1. Niet tot actie komen

Zelfs perfect geformuleerde doelen behalen zichzelf niet: uiteindelijk moet jij als ondernemer er wel actief aan werken. Het klinkt logisch, maar toch zie ik dat ondernemers vaak na het goed formuleren van hun doelen verwachten dat die doelen dan ook automatisch behaald gaan worden. Je doelen bereik je niet alleen door ze goed in het oog te hebben, maar juist door er actief naartoe te werken!

Doelen stellen klinkt dus eenvoudiger dan het is, maar als je rekening houdt met deze 5 valkuilen zal het ongetwijfeld jou en je bedrijf helpen om effectief in de juiste richting te groeien!