5 tips voor verbreding van je eigen klantbeeld

Pieter Peelen
19 apr 2011

Geïnspireerd door het succes van de vorige blog deze keer een slag dieper op het meest aansprekende element: de niet-klanten. En vooral hoe u er wel-klanten van kunt maken!

Veel ondernemers hebben een aanbod dat, vaak al met een kleine aanpassing, ineens interessant is voor niet-klanten, terwijl ze dat zelf vaak niet eens doorhebben. Daar kunt u het volgende aan doen:

WELKE SOORTEN NIET-KLANTEN ZIJN ER?

  1. Toekomstige ex-klanten die binnenkort geen klant meer zullen zijn (zodra ze niet meer hoeven zijn ze weg). Voorbeeld: denk aan de forens uit de vorige blog die liever geen kroket eet op het station, maar geen ander alternatief heeft.
  2. Klanten die bewust niet kiezen voor uw sector/markt. Die bewuste keuze wordt meestal gemaakt op basis van onaanvaardbaarheid of als mensen zich uw product of dienst niet kunnen veroorloven. Leuk voorbeeld hiervan is de Lexus: de wat grotere auto van Toyota met een dito uitstraling, maar een prijs die voor een grotere groep klanten aantrekkelijk is.
  3. Klanten die zo ver van uw markt af liggen dat u er niet aan denkt. U denkt dat de behoeften van deze klant behoren tot een andere markt. Waarom zouden bijvoorbeeld fietsenmakers (die invulling geven aan de behoefte om in beweging, mobiel, flexibel en “groen” te zijn) alleen moeten denken in (het verkopen van) fietsen en toebehoren? Er zijn toch veel meer producten en diensten die voorzien in de behoefte.

ONDERZOEK TOEKOMSTIGE EX-KLANTEN

Wat houdt ze op dit moment nog binnen? Wat zijn de redenen voor het willen weglopen? Kijk naar de overeenkomsten! Welk element kunt u toevoegen zodat het weer leuk en spannend wordt? Wat zorgt uiteindelijk voor de binding buiten de gedwongen winkelnering om?

ONDERZOEK DE GROEP DIE U BEWUST ONTLOOPT

Wat zijn de redenen voor het weigeren van het gebruiken van het product? Kunt u oplossingen verzinnen die uw product of dienst voor deze groep wel interessant maken? Denk daarbij vooral aan prijs of hoe u bijvoorbeeld uw dienst ontsluit.

Als u bijvoorbeeld workshops organiseert kan de inhoud van de workshop heel interessant zijn, maar als de locatie dat niet is, kan dat een reden zijn dat mensen u bewust ontlopen. Als u dat weet dan weet u waar u uw energie in moet stoppen.

ONDERZOEK DE NIET-ONDERZOCHTE KLANTEN

Welke niet-klanten heeft u en wat moet u aan uw product veranderen om ze klant te maken? Wat kunt u meer halen dan fietsen bij een fietsenmaker waardoor er uiteindelijk ook meer fietsen worden gehaald? Hoe werkt dat in uw business?

ZET DE BEHOEFTE VAN DE KLANT CENTRAAL IN UW ONDERZOEK

Ga niet uit van wat u heeft, maar wat de klant wil en/of in gelooft. Kom in contact met de verschillende groepen en leer van ze. Ga de boer op!

BEPAAL UW STRATEGIE

Bepaal in welke van de 3 potentiële groepen u de meeste vraag kunt creëren. Focus bij het aanpassen van uw product of dienst dan eerst op deze groep. Loop niet te hard van stapel, maak eerst van de eerste groep een succes!