5 tips voor meer rendement uit je team

Pieter Peelen
30 jul 2015

Leidinggeven kan knap lastig zijn, maar geeft ook veel voldoening als je het goed doet! Minder verzuim, minder verloop, een goede sfeer en – last but not least – betere financiële resultaten! In deze blog 5 leidende tips.

organisatie2

1. Stel meetbare doelen op voor je medewerkers

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het geven van meetbare doelen aan je medewerkers leidt tot significant betere resultaten. Dit is overigens ook mijn eigen ervaring. Het is belangrijk dat je medewerkers weten welke richting je op wilt met je bedrijf en wat je verwacht. En dat zij zich ervan bewust zijn wat hun eigen invloed is op het eindresultaat. Dat is de basis voor een succesvolle samenwerking.

2. Communiceer helder en ga uit van tweerichtingsverkeer

Ondernemers die naast het helder zenden van een boodschap ook goed kunnen ontvangen, hebben de meeste kans op succes. Naar je medewerkers luisteren zorgt ervoor dat de zaadjes die je plant ook echt gaan groeien.

Een aantal tips:

  • Laat zien dat je vragen van medewerkers serieus neemt. Dus geef een passend en snel antwoord.
  • Sta open voor ideeën van de werkvloer en pas ze ook toe.
  • Wees beschikbaar; plan tijd in om je tussen je mensen te begeven.
  • Houd je medewerkers op de hoogte van de voortgang op jullie doelen.

3. Zorg voor voldoende vertrouwen

Als je bij de vorige tip goed tussen de regels door leest, dan zie je dat oprechte aandacht daar een grote rol in speelt. Dat is wat je medewerkers verdienen en nodig hebben. Bouwen aan vertrouwen doe je door te laten zien dat je om mensen geeft en ze met respect behandelt. En dat je daar niet aan voorbij loopt door een overfocus op de doelen.

Een aantal tips:

  • Kom na wat je afspreekt
  • Toon zelf jouw vertrouwen door te delegeren en los te laten
  • Doe iets met de feedback die je krijgt

4. Geef verantwoordelijkheid

Wie verantwoordelijkheid krijgt, voelt zich gewaardeerd en zet zich daardoor beter in. Ook helpt het bij de vorige tip, het bouwen aan vertrouwen. Wat ook inhoudt dat je team erop moet kunnen vertrouwen dat je iedereen verantwoordelijk houdt voor hetgeen er moet gebeuren. Dus dat iemand die geen verantwoordelijkheid neemt, dat ook van jou te horen krijgt.

Het geven van verantwoordelijkheid vanuit het bedrijf zorgt ervoor dat een medewerker vooruitgang boekt, persoonlijke groei doormaakt en dus ook waardevoller wordt voor je bedrijf. Een mooie win-win situatie.

5. Waardeer en erken dagelijks en systematisch

Een goede leider koppelt waardering en erkenning aan de 4 eerste tips: doelen stellen, communicatie, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Zo kun je medewerkers belonen wanneer zij een doel behalen, of hen een kans bieden hun talent te ontwikkelen. Dat zijn vormen van oprechte waardering en erkenning.

Waardering en erkenning betekenen eigenlijk dat het behalen van de bedrijfsdoelen en de doelen van elk individu hand in hand gaan. Doordat je goed communiceert, vertrouwen opbouwt en verantwoordelijkheid geeft, kun je ook steeds beter aansluiten bij wat je medewerkers willen en kunnen.

En het mooie is: waarderen en erkennen hoeft niks te kosten! Het gaat om je mensen en doelen goed kennen, die op elkaar afstemmen en doen. Dat maakt een gratis “dank je wel” heel kostbaar.