5 stappen voor het bepalen van je doelgroep

Pieter Peelen
15 jul 2015

Het bepalen van de doelgroep is vaak iets wat ondernemers overslaan of te vluchtig uitvoeren. Ik hoor nog steeds te vaak “iedereen is mijn doelgroep”. Mijn steevaste antwoord is dan “als iedereen je doelgroep is, dan is niemand je doelgroep”.

Maar hoe bepaal je nu jouw doelgroep? Ga aan de slag met de volgende 5 stappen:

 1. Welk probleem los je op?
  Denk heel goed na over de behoefte die je vervult bij je potentiële klanten. Je verkoopt een oplossing, maar voor welk probleem? Of welke kans kan je potentiële klant pakken met jouw oplossing?
 2. Voor wie los je dat probleem op?
  Maak een lijst van elke mogelijke groep mensen of bedrijven voor wie je het probleem oplost. Doe dit brainstormend; in deze stap kan alles nog en is niets te gek.
 3. Wie is er bereid om het probleem op te lossen?
  Zet achter de groepen die je in de vorige stap hebt opgeschreven een ‘bereidheidcijfer’. Daarmee bedoel ik de mate waarin de groep het probleem dat je wilt oplossen ook echt ervaart als probleem. Of de mate waarin de groep de kans die gepakt kan worden ook echt ervaart als kans. Zo is er een doelgroep van bedrijven die zich bewust afzijdig houden van sociale media. Het heeft dan geen zin om als sociale media adviseur deze bedrijven te blijven benaderen.
 4. Wat is hij/zij bereid te betalen voor de oplossing?
  Zet vervolgens achter de groepen de mate van budget van de verschillende groepen. Wat levert het oplossen van het probleem of het pakken van de kans voor de doelgroep op? Wat is elke groep bereid te betalen voor het oplossen van het probleem of het pakken van de kans? In hoeverre sluit jouw oplossing daar bij aan?
 5. Breng een focus aan!
  Wie is er bereid om het probleem op te lossen en heeft een budget dat past bij jouw oplossing? Op basis van bereidheid en budget kies je een focus doelgroep.
  Het maken van zo’n duidelijke keuze kan onwennig voelen, maar levert je veel focus op. Het maakt het productiseren van je aanbod veel makkelijker, en je marketing en communicatie uitingen worden veel herkenbaarder.

Deze oefening kan mogelijk leiden tot het aanpassen van je oplossing, zodat die beter aansluit bij de behoeftes van je doelgroep. Als je helemaal geen bereidheid vindt bij potentiële doelgroepen om klant van je te worden, dan is het verstandig om je bedrijfsconcept en/of je positionering te heroverwegen.

Lees over positionering meer in deze blog.