11 tips voor het stellen van het doel van je bedrijf

Pieter Peelen
19 feb 2011

Geïnspireerd door de jaarafsluiting van 2010 deze blog, om ondernemers te helpen bij het stellen van het doel van hun bedrijf voor 2011. Met name omdat er erg weinig ondernemers bewust aandacht aan dit proces besteden deze oproep; doe het! Je zult veel meer uit je business halen!

1. ZET DOELEN OP PAPIER!

Mijn eigen ervaring van de afgelopen weken is dat 70% van de ondernemers nu nog geen doelen op papier heeft staan voor 2011. Een enorm gemiste kans wat mij betreft! Geen doelen betekent geen focus en dus minder resultaat.

Van die 70% zegt de helft “ik heb het allemaal in mijn hoofd”. Ik roep je nu op om het op papier te zetten en jezelf eraan te houden. Anderen willen geen heel plan schrijven. Nou, ik zal je vertellen, dat wil en doe ikzelf ook niet. Doe het op maximaal 1 A4’tje!

2.BEGIN MET DOELEN STELLEN VOOR DE LANGE TERMIJN (3-5 JAAR)

Als je jezelf dwingt tot het stellen van doelen voor de lange termijn, dan dwing je jezelf om los te komen van vandaag. Oftewel; je leert jezelf kritisch naar jouw ‘ladders’ te kijken. Je moet jezelf afvragen: ga ik hoger de ladder op klimmen of zet ik hem tegen een andere muur?

Door doelen op de lange termijn te kiezen, maak je vaak ook andere keuzes. Je slaat vaker onnodige tussenstappen over in veranderingsprocessen. Dat scheelt je een hoop tijd, geld en energie en geeft een visionair beeld richting je omgeving.

3. BEGIN MET ‘VERZETTEN’ IN PLAATS VAN ‘BETER KLIMMEN’

Als ladders doelen zouden zijn, dan kun je het beste beginnen met het zetten van de ladders tegen de juiste muren. Je kunt je ladders ook laten staan en meteen beter gaan leren klimmen, maar dan moet je wel zeker weten dat je ladders goed staan! Anders focus je vanaf het begin verkeerd wat je een hoop tijd, energie en geld gaat kosten.

Veel ondernemers weten niet wat het product is waarmee zij de meeste winst maken of waarde toevoegen. Als jij daar bij hoort, dan raad ik je aan eerst nog wat huiswerk te doen vóórdat je doelen gaat stellen.

4. MAAK DOELEN DIE HOOFD EN HART AANSPREKEN

Het is verstandig om bij de formulering van je doelen een balans te vinden tussen doelen die je hoofd aanspreken ten opzichte van doelen die je hart aanspreken. Je kunt uit ideologie doelen nastreven, maar ook ideologie moet worden georganiseerd. Hoe succesvoller je dat doet, hoe sneller je wellicht je ideaal kunt realiseren.

Het geldt natuurlijk ook andersom; je kunt het nooit helemaal alleen, dus moeten je doelen anderen ook aanspreken. Je samenwerkingspartners, klanten en leveranciers moeten zich er ook goed bij voelen. Anders gaat toch, wellicht onbewust, de rem erop.

5. MEER GELD IS NOOIT HET ENIGE DOEL

Focus in je doelen nooit alleen op geld, want geld is een middel om je doelen te behalen of een resultaat vanuit je doelen. Focus voornamelijk op je klanten, je processen en de mensen waarmee je het moet doen. Dan volgt, als je het goed doet, het geld vanzelf.

6. CHECK OF JE DOELEN PASSEN BIJ JE AMBITIE

Je ambitie is het vuur dat je van binnen voelt om een verschil te maken. Wordt het vuur gevoed door de doelen die je hebt gesteld? Ja? Dan heb je de juiste doelen gesteld.

7. MAAK DOELEN CONCREET EN MEETBAAR (SMART)

Vage doelen spreken niet aan en zijn niet meetbaar. Toen Microsoft in 1978 een mkb’er was (7 medewerkers) hadden zij als langetermijndoel ‘een pc op elk bureau in elk kantoor/huis’. De eenvoud maar ook de kracht van dit doel spreekt zeer tot de verbeelding, zeker als je ziet waar Microsoft nu staat.

Eigenschappen die een doel moet hebben zijn:

  • het moet specifiek zijn: wat gaan we exact doen?
  • het moet meetbaar zijn: hoeveel gaan we doen?
  • het moet acceptabel zijn: is er draagvlak bij iedereen die we nodig hebben?
  • het moet realistisch zijn: is het haalbaar?
  • het moet tijdsgebonden zijn: wanneer is het af?

8. IN HOEVERRE ZIJN JE DOELEN REALISTISCH?

Wat je jezelf altijd moet afvragen, en daarnaast zou ik het altijd onderzoeken, is of je doelen passen binnen de tijd die je jezelf geeft om deze te realiseren.

Te weinig tijd kan veel demotivatie en stress geven; dan realiseer je wellicht een doel maar niet op de wijze waarop je waarschijnlijk had gehoopt.

Te veel tijd kan leiden tot verveling; je loopt dan het risico om de focus op of het plezier in het halen van je doelen te verliezen. Doe onderzoek naar wat gangbare doelen zijn in jouw branche en wat instanties verwachten met betrekking tot de ontwikkeling van de markten die je bedient. Een gezonde ambitie is zeer prikkelend, maar wel graag een realistische.

9. VERGEET, NA HET STELLEN VAN ALGEMENE DOELEN, GEEN DOELEN TE STELLEN VOOR DE KORTE TERMIJN.

Een doel dat je over 3 jaar bereikt wilt hebben, vraagt qua motivatie van de meeste mensen een te grote dagelijkse spanningsboog. Die spanningsboog kun je dus het beste opdelen in kleinere tijdstappen. Het voordeel van klein is dat je het nog concreter kunt maken, beter in de context kunt plaatsen en dat je vaker successen kunt vieren (wat de motivatie weer ten goede komt).

Maar wat is nu klein genoeg? Zelf werk ik volgens de wet van Parkinson. Onze psyche schijnt zo te werken dat als je jezelf of anderen taken oplegt waarvoor langer dan 2,5 dag de tijd genomen mag worden, je deze taken minder belangrijk vindt. Of met andere woorden: je bent geneigd om zo laat mogelijk aan een taak te beginnen, met als eerste startpunt zo’n 2,5 dag voor de deadline.

Voorbeeld: de eerste keer dat ik de wet van Parkinson heb gebruikt, was in mijn eerste jaar als student. Ik had een slecht eerste trimester gedraaid. Na evaluatie kwam ik erachter dat ik te laat was begonnen met studeren om mijn tentamens nog te halen. Dus heb ik een schema gemaakt op dagniveau van het tweede trimester en op de deur van mijn kamer geplakt (zodat ik er minimaal tweemaal per dag mee geconfronteerd werd). Resultaat: 100% score tweede trimester. Pas jaren later hoorde ik van Parkinson en hoefde ik niet meer overtuigd te worden. Ik maak nog steeds actieschema’s en die werken prima!

10. MAAK TIJD VOOR HET HALEN VAN DOELEN

Ik had dit kopje ook ‘stop met alle onzin die je van je doelen afhouden’ kunnen noemen, want dat is waar het feitelijk om draait. Als ik een euro zou krijgen voor alle aanleidingen om niet elke dag aan mijn doelen te werken, dan zou ik goed boeren. Afleiders zijn er in 2 vormen:

Van buitenaf. Alles en iedereen die je van je doelen afhoudt. Houd het eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen.

Van binnenuit. We vertonen allemaal ‘doel ontwijkend gedrag’ (doggen). Houd het eens een paar dagen bij en bedenk hoe je hier iets aan gaat doen. Controle krijgen over het ‘doggen’ gaat je in potentie veel tijd geven.

Zorg ervoor dat je doelen niet verloren gaan in de waan van de dag!

11. MEET DE VOORTGANG EN STEL ZO NODIG BIJ

Houd altijd de voortgang van het bereiken van je doelen in de gaten. De omgeving staat namelijk ook niet stil. Het kan zijn dat je op doelen extra gas moet geven. Meet je doelen en evalueer maandelijks de voortgang. Stel desnoods je doelen bij. Gebruik deadlines in je actieschema en geef jezelf een kleine beloning als je mooi op schema loopt.