10 tips voor meer intrinsieke motivatie

Pieter Peelen
16 dec 2010

Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Veel mensen weten niet hoe ze zichzelf beter kunnen motiveren. In deze blog krijgt u inzicht in 3 aspecten (drijfveren, behoeftes en beloningen) die uw motivatie bepalen en tips hoe u binnen die aspecten uw voorkeuren kunt ontdekken. Ook krijgt u een aantal tips over hoe u uzelf beter kunt motiveren.

WAT ZIJN DRIJFVEREN?

Drijfveren zijn krachten van binnenuit die ervoor zorgen dat u wilt werken aan uw passie. Uw drijfveren zijn u innerlijke vuur.

WELKE SOORTEN DRIJFVEREN ZIJN ER?

De wereldpopulatie kan grofweg worden opgedeeld in mensen met een dominante drijfveer om “te produceren” en mensen met een dominante drijfveer om “verbinding te hebben met elkaar”.

Zo zal een producent zijn drijfveren halen uit presteren, winnen, doelen halen, taken afronden en resultaten neerzetten. Producenten worden meestal gezien als zeer zelfverzekerd, vasthoudend en energiek. Het zijn probleemoplossers en strategische denkers.

Een “verbinder” zal echter zijn drijfveren halen uit goede relaties, goed teamwork en het succes van anderen. Verbinders beschikken meestal over goede luistervaardigheden en worden gezien als vriendelijk, betrouwbaar en geliefd.

Nu is het natuurlijk niet zo dat u of het ene bent of het andere. Het is wel zo dat u een voorkeur heeft. Bent u meer een producent of meer een verbinder?

HOE KUNT U INSPELEN OP UW EIGEN DRIJFVEREN?

Er zijn bedrijven die dit perfect doen. Kijk bijvoorbeeld naar WeightWatchers. Zij bieden een programma aan om alleen te doen of via het web. U kunt echter ook het programma doen met mensen die in wekelijkse groepssessies samen werken aan hetzelfde probleem.

Een producent zal over het algemeen voor het eerste gaan (die hebben echt geen zin in een praatclubje en prima de motivatie vinden in de doelen die hij of zij voor zichzelf stelt), een verbinder kiest voor het andere (die kwijnt weg alleen achter een pc en heeft het groepsgevoel nodig om zichzelf en anderen bij de les te houden).

DE TIP VOOR PRODUCENTEN

Tip 1: Zet doelen op papier!

Maak afspraken (met uzelf) en stel deadlines voor het invullen van uw ambitie. Bepaal zeer concreet wat u over 3, 6 en 12 maanden gedaan wilt hebben.

DE TIP VOOR VERBINDERS

Tip 2: Betrek er mensen bij!

Bepaal wie u nodig heeft om uw ambitie of doel te verwezenlijken en betrek deze mensen er bij. Organiseer dat u deze mensen ziet en spreekt zodat zij het vuur bij u op een constant peil laten branden.

WAT ZIJN BEHOEFTES?

Behoeftes zijn zaken die u nodig heeft voor een gevoel van voldoening.

WELKE SOORTEN BEHOEFTES ZIJN ER?

Ook hier kunnen we weer een tweedeling maken. Mensen met een behoefte aan regelmaat en mensen met een behoefte aan verandering. Als ik naar mijn eigen werkplek kijk, weet ik meteen weer waar ik zelf toe behoor… duidelijk verandering.

Mensen met een behoefte aan regelmaat willen structuur, processen, procedures en orde en doen alles in een logische volgorde. Mensen met een behoefte aan verandering gedijen in chaos, gaan voor het avontuur en laten het wat meer op zich afkomen (en vertrouwen ook meer op het eigen kunnen om het voor elkaar te krijgen).

Nu is het natuurlijk niet zo dat u of het ene bent of het andere. Het is wel zo dat u een voorkeur heeft. Gedijt u beter in regelmaat of in verandering?

HOE KUNT U INSPELEN OP UW BEHOEFTES?

Behoeftes zijn bepalend voor de motivatie, maar – zoals ik het zelf ervaar – kunnen ook zeer doorslaggevend zijn voor de demotivatie. Ik, met mijn behoefte aan verandering, moet het leuk houden door toch met een structuur te werken (wat toch echt nodig is) anders loop ik het risico dat ik afhaak.

Zo vind ik dat ik 3 keer per week moet hardlopen, maar wanneer in de week en welk rondje, dat laat ik afhangen van het moment en waar ik op dat moment behoefte aan heb. Op deze manier houd ik dat nu al bijna een jaar vol, ook omdat ik weet dat als ik het niet doe ik last krijg van mijn rug.

2 TIPS VOOR MENSEN DIE BEHOEFTE HEBBEN AAN REGELMAAT

Tip 3: en hun drijfveer vinden in produceren. Kijk naar uw missie en formuleer die als een uitdaging. Maak een gedetailleerd plan om die uitdaging ook realiteit te maken.

Tip 4: en hun drijfveer vinden in verbinden.Stel haalbare doelen binnen een realistisch tijdsbestek. Laat u eventueel individueel coachen.

2 TIPS VOOR MENSEN DIE BEHOEFTE HEBBEN AAN VERANDERING

Tip 5: en hun drijfveer vinden in produceren. Maak voor uzelf goed duidelijk waarom het behalen van uw doelen belangrijk is. Wat levert het u op en wat zijn de consequenties als het niet lukt? Kijk daar is die hardloper weer…

Tip 6: en hun drijfveer vinden in verbinden.Zoek of creëer een gevarieerde fijne groep mensen om u heen die u net zo lang aanmoedigen tot het doel behaald is.

AAN WELKE SOORTEN BELONINGEN HEBBEN MENSEN BEHOEFTE?

Ook hier kunnen we weer een tweedeling maken.

Intrinsiek gemotiveerde mensen willen hun beloning voelen in vormen van oprechte persoonlijke erkenning, persoonlijke ontwikkeling, feedback, verwezenlijking van idealisme en een fijne werkomgeving.

Extrinsiek gemotiveerde mensen willen hun beloning zien én willen dat anderen het ook zien. Denk hierbij aan geld, status, publieke erkenning, macht en een eigen kantoor. Nu is het natuurlijk niet zo dat u of het ene bent of het andere. Het is wel zo dat u een voorkeur heeft. Hoe wilt u bij voorkeur worden beloond: extrinsiek of intrinsiek?

Hoe kunt u hierop inspelen?Door mensen te belonen naar hun type.

Voorbeeld: In een verwoede poging om een medewerker in het team te houden, heb ik iemand ooit een bonus gegeven. Ondanks het feit dat de bewuste persoon blij was met de bonus was ze toch binnen 2 maanden weg. Alleen maar omdat ik voor haar geen inhoud en vorm kon geven aan een baan waarin ze zich persoonlijk verder kon ontwikkelen. Dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe het niet werkt, maar er zijn ook van allerlei dingen te bedenken hoe het wel werkt.

Tip 7
Beloont u zichzelf wel voor uw eigen prestaties? Zo ja, schrijf eens op hoe u dat doet. Zo nee, bepaal hoe u beloond wilt worden. Denk aan kleine dingen (een ijsje van Roberto’s of een nieuw boek) tot grote (nieuwe auto of 5 000 euro voor een goed doel). Koppel kleine dingen aan kleine doelen en vice versa.

Tip 8
Als u een (persoonlijk) succes behaalt, vier het!!! Met iedereen die eraan heeft bijgedragen.

Tip 9
Beloon uzelf met uw behoefte. Deze werkt vooral goed bij mensen met behoefte aan verandering. Als u een tijdje gestructureerd heeft gewerkt, gun uzelf dan ook even wat tijd om te “spelen”.

Tip 10
Koppel beloningen aan uw deadlines. Als u iets haalt, moet er iets tegenover staan. Hoe moeilijker de deadline des te groter de beloning.

Extra tip
Als u met mensen samenwerkt (medewerkers, samenwerkingspartners of leveranciers) en die presteren goed, erken meteen (dus niet 3 dagen later) hun prestaties. Het kleinste gebaar is goud waard.

U vermenigvuldigt hun motivatie door eenvoudige persoonlijke erkenning. Het hoeft niet altijd via de bankrekening, een storting op de emotionele bankrekening is minimaal net zo belangrijk. En het zorgt ervoor dat u ook wel eens wat kunt opnemen.

Het mooie van belonen is dat het kan zonder heel veel kosten te maken en dat het heel veel positivisme kan opleveren. Een echte katalysator voor de motivatie; het maakt het motivatie-DNA compleet.

1 reactie

  1. Ontwikkeling teams op 18 januari 2018 om 11:52

    Mooie complete lijst:)