, , , , , , , , , ,

5 redenen waarom je nooit een bedrijfsadviseur moet inhuren…

, , , , , , , , , , , , , ,

Maatwerk of standaardisering: wat past bij jouw onderneming?

, , , , , , , , , ,

Nieuw! Boek van de maand: Holacracy

, , , , , , , ,

5 tips voor een opgeruimde werkomgeving (en voor rust in het hoofd!)

, , , , , , , , , ,

Top 5 Quick Wins van een accountancy inventarisatie

, , , , ,

14 lessen voor ondernemers van Cruyff (eerste helft)

Dat Johan Cruyff de beste voetballer is die Nederland ooit heeft gehad, staat vast. Als je zijn autobiografie leest, wat ik iedereen wil aanraden, wordt duidelijk dat zijn visie op voetbal eigenlijk een visie op het leven is. En dus ook op ondernemerschap.

Graag deel ik, naar eigen interpretatie, 14 lessen van Cruyff met je. Voor goede zelfreflectie, zoals een goed ondernemer dat behoort te doen!

  1. Koester je talent

Steek je tijd vooral in zaken waar je goed in bent en die je ook leuk vindt om te doen. Zorg er voor dat je er alles aan doet om er nog beter in te worden. Het heeft geen zin om te gaan achterhalen waarom je daar goed bent, steek er al je tijd in om het verder te ontwikkelen.

Als je geen onvoorwaardelijke liefde voelt voor wat je doet, heroverweeg dan de keuze om te doen wat je doet. Uiteindelijk word je alleen gelukkig als je echt in je kracht staat.

  1. Houd vast aan je visie

Geloof in de wijze waarop jij het spel wilt spelen. Ook al verklaart iedereen je voor gek, blijf achter jouw spelopvatting staan. Zorg er wel voor dat je handelt naar wat je zegt te willen doen.

Vasthouden aan je visie betekent niet dat je deze niet moet doorontwikkelen. Stop veel energie in het verder doorontwikkelen en verfijnen van je werkwijze. Maak daarbij gebruik van mensen die veel meer verstand hebben van zaken waar jij geen verstand van hebt en die voor jou van waarde kunnen zijn.

  1. Duidelijkheid door persoonlijkheid

Zorg er voor dat je je visie vertaalt in regels en normen voor alledag. Maak die dusdanig dat je de opvatting van je spel ook doorzet in het dagelijks leven en in de wijze waarop je zaken doet.
Zorg er dus voor dat je authentiek kan zijn en dat de mensen om je heen dat ook zo voelen, zien en horen. Vraag van iedereen de discipline om te leven naar de regels en normen en handhaaf die discipline ook met elkaar.

  1. Denk vooruit

Voordat je de bal ontvangt moet je al weten waar hij naar toe moet. Je hebt niet altijd de tijd om te handelen. Handelen vanuit een visie vergemakkelijkt het maken van keuzes. Oefenen door het bepalen en uitwerken van scenario’s zorgt voor zakelijke handelingssnelheid. En dus voor zakelijk balbezit, waardoor je concurrent niet kan scoren.

  1. Het einddoel is klantenbinding

Een serieuze ondernemer doet het uiteindelijk allemaal voor de fans, in jouw geval je klanten dus. Zorg er dus ook voor dat je je klanten bindt. Zodat als je een keer een “mispeer” maakt, ze niet meteen bij je weglopen. Anders zijn het geen fans….

Binnenkort de tweede helft!

, , ,

Hoe krijg ik ze zover?

Stel je bent als ondernemer goed bewust van een veranderende wereld en de impact daarvan op jouw onderneming. En je wil daar graag mee aan de slag. Dan kan je tegen het volgende probleem aanlopen.

Waar een ondernemer vaak té snel gaat, is in het aanhaken van zijn team. Dat resulteert in frustraties over het team of in twijfel over het eigen kunnen. Er gebeurt dan alsnog niets (plan in de la) of de ondernemer probeert het autonoom.

Hoe krijg ik mezelf zover?
Het leidt ook vaak tot situaties dat de ondernemer zich gegijzeld voelt door zijn team. Terwijl hij of zij feitelijk wordt gegijzeld door zijn of haar eigen onvermogen om in te zien dat er wat geleerd kan worden en dat het dus niet alleen bij het team zit. “Hoe krijg ik ze zover” is dan eigenlijk hoe krijg ik mezelf zover.

Iedereen hetzelfde referentiekader?
Het meekrijgen van je team is cruciaal in het effectief inspelen op veranderingen en kansen in de markt. Let wel op! Je team heeft vaak een heel ander referentiekader. En jij loopt voor de muziek uit.

Wij komen bij ondernemers waar het team en de individuen daarin al jaren niet meer zijn gekieteld om anders naar bepaalde zaken te kijken. Kan je dan verwachten dat dat nu ineens wel gebeurt?

Enthousiast maken begint met delen
Enthousiast krijgen begint met delen. Het is heel goed als je je lange termijn beeld op papier hebt gezet. Deel je beeld wel met je team. En nog beter: laat ze het ook aanvullen. Zorg ervoor dat zij ook eigenaarschap voelen en krijgen voor het bereiken van dit beeld.

Daarnaast is het altijd goed om 1 op 1 te inventariseren hoe je medewerkers zichzelf zien in jouw beeld over 3 tot 5 jaar. Dan kun je samen een persoonlijk plan maken om daar te komen. Wij hebben medewerkers bij klanten hierdoor in korte tijdveel persoonlijke groei zien doormaken. Waardoor de ondernemer veel meer tijd kreeg voor de uitvoer van zijn of haar acties.

Wat is er te verliezen?
Te maken met moeilijke, hardnekkige teams? Inventariseer samen wat de gevolgen zijn van naar je lange termijn beeld toe veranderen. Wat verliezen we als we het niet doen? Wat krijgen we als we het wel doen? De emotionele kracht van iets verliezen (een baan, collega’s, een leuke plek om te werken, interactie met klanten) is veel groter dan jouw eigen overtuiging van het positieve lange termijn beeld. Maak daar gebruik van!

, , ,

Alles wordt makkelijker met een goed ritme

In efficiënte systemen is voor elke bewerking een tijd gedefinieerd. De tijd per stap bepaalt uiteindelijk het ritme waarin een product of dienst zich door het proces heen beweegt. Je creëert zo als het ware een uniek ritme voor je productieproces.

Wat bepaalt de tijd per stap? Uiteraard is van belang hoelang een bewerking duurt, maar vergeet zeker niet de volgende drie tijdsbepalers:

  1. Tijden op elkaar afstemmen

Het is belangrijk om de tijd per individuele stap te definiëren. Wat deze tijd mag zijn hangt echter samen met het totale productieproces. Stel door het hele proces heen de tijden van de verschillende stappen op elkaar af.

Doe dit vanuit pull: begin bij de laatste schakel van je productieproces. Wanneer heeft deze stap iets nodig? Dat wordt het tijdsdoel van de voorafgaande stap. Werk zo steeds een stap terug.

  1. Tussenvoorraden minimaliseren

Door vanuit pull tijdsdoelen te definiëren zorg je ervoor dat een stap nooit hoeft te wachten op input vanuit de voorafgaande stap. Sla hierin echter niet door; voorkom grote tussenvoorraden! Tussenvoorraden kosten geld en kunnen er zelfs voor zorgen dat een bepaalde schakel in je productieproces niet verder kan werken.

Het is dus de kunst om de bewerkingstijden zo op elkaar af te stemmen dat je proces op tijd, maar met zo min mogelijk tussenvoorraden produceert. Een bekent voorbeeld hiervan is het Just-In-Time systeem (JIT) dat autofabrikanten veel gebruiken.

  1. Wachttijd


Voor elke stap een tijd definiëren betekent letterlijk de tijd per stap definiëren. Neem in die berekeningen wachttijden niet mee. Wachttijden zijn de tijden waarop een product wacht op een volgende bewerking. Die wil je dus zoveel mogelijk beperken, en dat staat los van hoeveel tijd iedere bewerking kost.

Dus bepaal de tijd per stap, maar doe dit vanuit het oogpunt van een eenduidig ritme voor het gehele proces!

Of jij actief stuurt ritme in je processen is 1 van de onderwerpen die aan bod komt in een GroeiPotentie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.