, , , , , , , ,

Prinsjesdag – De belangrijkste ontwikkelingen voor ondernemers verzameld

, , , , , , , , , ,

Top 5 Quick Wins van een accountancy inventarisatie

, , , , ,

14 lessen voor ondernemers van Cruyff (eerste helft)

Dat Johan Cruyff de beste voetballer is die Nederland ooit heeft gehad, staat vast. Als je zijn autobiografie leest, wat ik iedereen wil aanraden, wordt duidelijk dat zijn visie op voetbal eigenlijk een visie op het leven is. En dus ook op ondernemerschap.

Graag deel ik, naar eigen interpretatie, 14 lessen van Cruyff met je. Voor goede zelfreflectie, zoals een goed ondernemer dat behoort te doen!

 1. Koester je talent

Steek je tijd vooral in zaken waar je goed in bent en die je ook leuk vindt om te doen. Zorg er voor dat je er alles aan doet om er nog beter in te worden. Het heeft geen zin om te gaan achterhalen waarom je daar goed bent, steek er al je tijd in om het verder te ontwikkelen.

Als je geen onvoorwaardelijke liefde voelt voor wat je doet, heroverweeg dan de keuze om te doen wat je doet. Uiteindelijk word je alleen gelukkig als je echt in je kracht staat.

 1. Houd vast aan je visie

Geloof in de wijze waarop jij het spel wilt spelen. Ook al verklaart iedereen je voor gek, blijf achter jouw spelopvatting staan. Zorg er wel voor dat je handelt naar wat je zegt te willen doen.

Vasthouden aan je visie betekent niet dat je deze niet moet doorontwikkelen. Stop veel energie in het verder doorontwikkelen en verfijnen van je werkwijze. Maak daarbij gebruik van mensen die veel meer verstand hebben van zaken waar jij geen verstand van hebt en die voor jou van waarde kunnen zijn.

 1. Duidelijkheid door persoonlijkheid

Zorg er voor dat je je visie vertaalt in regels en normen voor alledag. Maak die dusdanig dat je de opvatting van je spel ook doorzet in het dagelijks leven en in de wijze waarop je zaken doet.
Zorg er dus voor dat je authentiek kan zijn en dat de mensen om je heen dat ook zo voelen, zien en horen. Vraag van iedereen de discipline om te leven naar de regels en normen en handhaaf die discipline ook met elkaar.

 1. Denk vooruit

Voordat je de bal ontvangt moet je al weten waar hij naar toe moet. Je hebt niet altijd de tijd om te handelen. Handelen vanuit een visie vergemakkelijkt het maken van keuzes. Oefenen door het bepalen en uitwerken van scenario’s zorgt voor zakelijke handelingssnelheid. En dus voor zakelijk balbezit, waardoor je concurrent niet kan scoren.

 1. Het einddoel is klantenbinding

Een serieuze ondernemer doet het uiteindelijk allemaal voor de fans, in jouw geval je klanten dus. Zorg er dus ook voor dat je je klanten bindt. Zodat als je een keer een “mispeer” maakt, ze niet meteen bij je weglopen. Anders zijn het geen fans….

Binnenkort de tweede helft!

, , , , ,

De accountant: onwetend, arrogant of “kop in het zand”?

In ons contact met accountants valt ons iets op. Ongeveer 80% van de accountants die wij spreken denken het volledig goed voor elkaar te hebben. Als wij doorvragen blijkt dat in slechts 10% van de gesprekken echt het geval te zijn.

Op het volgende punt gaat het vaak mis. Als wij vragen hoe de accountant omgaat met alle vernieuwingen die de digitalisering en robotisering van de administratie met zich meebrengen krijgen we vaak het volgende antwoord:

“Mijn klanten vragen daar nog niet om” of “Mijn klanten willen daar niet aan”

Los van het feit dat 80% van de accountants de vraag nooit heeft voorgelegd aan zijn klanten, wordt hier eigenlijk gezegd:

 • Ik heb er geen zin in om in die nieuwe ontwikkeling mee te gaan, of
 • Ik geloof niet dat klanten hier ooit behoefte aan hebben, of
 • Ik geloof niet dat deze nieuwe ontwikkeling ons vak gaat veranderen, of
 • Ik weet niet hoe ik met deze nieuwe ontwikkeling om moet gaan

Laten we eens verder op deze redenen ingaan.

Ik heb geen zin om in die ontwikkeling mee te gaan
Wij denken dat er over 5 jaar significant minder accountantskantoren zijn. Deze aanname is gebaseerd op het volume aan uitvoerend werk dat verdwijnt door automatisering en robotisering.
Kijk bijvoorbeeld naar de banken. In de afgelopen 6 jaar en de komende 4 jaar verdwijnt ongeveer de helft van de banen in de bank- en verzekeringssector. Het nieuws dat er 7000 banen bij ING verdwijnen past binnen deze trend. Ook hier zeiden mensen 10 jaar geleden dat het zo’n vaart niet zou lopen…

Een ander voorbeeld is Unit4. Dit softwarebedrijf heeft de afgelopen week de prijzen van hun traditionele 1.0 dienstverlening met 200% verhoogd. Dit komt doordat alles naar een online omgeving met bijbehorend businessmodel gaat.
De wereld verandert snel en dat heeft directe impact op jouw bedrijf en branche. Onze ervaring leert dat ondernemers vaak denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en daarmee ontbreekt het urgentiebesef. Met name de snelheid van de veranderingen wordt onderschat.

Bedreigingen worden weggewuifd en kansen gemist. Het zal je verbazen hoe vaak wij dit tegenkomen. Je zou denken dat het vanzelfsprekend is dat een ondernemer…. maar het tegendeel is waar.

Als je geen zin hebt om mee te gaan in iets dat onvermijdelijk is dan is de kans groot dat je bij de kantoren zit die er over 5 jaar niet meer zijn. Past dit binnen jouw ambitie?

Ik geloof niet dat klanten hier ooit behoefte aan hebben
In 2015 deed ruim een derde (36%) van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan online boekhouden (onderzoek MKB Servicedesk). In 2013 was dit nog een op de vijf ondernemers (20%). Bijna de helft van de ondernemers (48%) verwacht in 2016 over te stappen op een online boekhoudpakket.

De helft van de ondernemers die online boekhouden, doen dat zonder accountant. Ook jouw klanten willen op termijn profiteren van de voordelen van online boekhouden. De vraag is, gaan ze dat met of zonder jou doen?

Ik geloof niet dat deze nieuwe ontwikkeling ons vak gaat veranderen
Als in 2020 alle ondernemers online boekhouden, dan ziet jouw werk er heel anders uit. Anders betekent overigens niet slechter! Besef goed de transitie naar een 2.0 kantoor kost 2 a 3 jaar om hem goed en volledig te maken. Als je na de transitie naar online boekhouden nog moet starten met de vernieuwing, ben je simpelweg te laat. Het vereist naast de omslag bij jezelf, ook een omslag van je medewerkers en je klanten.

Dus, wellicht vragen je klanten er nu niet om, je moet wel klaar zijn als ze er niet om vragen maar het van je komen eisen. Als je dan pas start, ben je veel te laat. De tijd tikt!

Ik weet niet hoe ik met deze nieuwe ontwikkeling om moet gaan
Wij zien veel accountants die met de volgende vragen lopen

 • Hoe ga ik deze verandering geaccepteerd krijgen door mijn team?
 • Hoe krijg ik de verandering voor elkaar naast de operationele waan de dag?
 • Welke samenwerkingspartner kies ik op het gebied van online boekhouden?
 • Hoe beperk ik de afhankelijkheid van 1 partner?
 • Hoe leg ik het uit aan mijn klanten?
 • Hoe zorg ik er voor dat ik nog iets blijf verdienen?

Dit zijn hele legitieme vragen. Een antwoord op de vragen vind je door jezelf te verdiepen in deze nieuwe ontwikkelingen en/of hulp te zoeken. Dat doen alle succesvolle ondernemers die wij tegen komen. Je kan ons altijd even bellen om te kijken waarmee wij je kunnen helpen.

, , ,

Hoe krijg ik ze zover?

Stel je bent als ondernemer goed bewust van een veranderende wereld en de impact daarvan op jouw onderneming. En je wil daar graag mee aan de slag. Dan kan je tegen het volgende probleem aanlopen.

Waar een ondernemer vaak té snel gaat, is in het aanhaken van zijn team. Dat resulteert in frustraties over het team of in twijfel over het eigen kunnen. Er gebeurt dan alsnog niets (plan in de la) of de ondernemer probeert het autonoom.

Hoe krijg ik mezelf zover?
Het leidt ook vaak tot situaties dat de ondernemer zich gegijzeld voelt door zijn team. Terwijl hij of zij feitelijk wordt gegijzeld door zijn of haar eigen onvermogen om in te zien dat er wat geleerd kan worden en dat het dus niet alleen bij het team zit. “Hoe krijg ik ze zover” is dan eigenlijk hoe krijg ik mezelf zover.

Iedereen hetzelfde referentiekader?
Het meekrijgen van je team is cruciaal in het effectief inspelen op veranderingen en kansen in de markt. Let wel op! Je team heeft vaak een heel ander referentiekader. En jij loopt voor de muziek uit.

Wij komen bij ondernemers waar het team en de individuen daarin al jaren niet meer zijn gekieteld om anders naar bepaalde zaken te kijken. Kan je dan verwachten dat dat nu ineens wel gebeurt?

Enthousiast maken begint met delen
Enthousiast krijgen begint met delen. Het is heel goed als je je lange termijn beeld op papier hebt gezet. Deel je beeld wel met je team. En nog beter: laat ze het ook aanvullen. Zorg ervoor dat zij ook eigenaarschap voelen en krijgen voor het bereiken van dit beeld.

Daarnaast is het altijd goed om 1 op 1 te inventariseren hoe je medewerkers zichzelf zien in jouw beeld over 3 tot 5 jaar. Dan kun je samen een persoonlijk plan maken om daar te komen. Wij hebben medewerkers bij klanten hierdoor in korte tijdveel persoonlijke groei zien doormaken. Waardoor de ondernemer veel meer tijd kreeg voor de uitvoer van zijn of haar acties.

Wat is er te verliezen?
Te maken met moeilijke, hardnekkige teams? Inventariseer samen wat de gevolgen zijn van naar je lange termijn beeld toe veranderen. Wat verliezen we als we het niet doen? Wat krijgen we als we het wel doen? De emotionele kracht van iets verliezen (een baan, collega’s, een leuke plek om te werken, interactie met klanten) is veel groter dan jouw eigen overtuiging van het positieve lange termijn beeld. Maak daar gebruik van!

, , , , , , ,

het (kabi)Net van drukke zaken

Door Hugo Dokter

 

Druk, druk, druk…
Als ondernemer ben je druk, heb je het druk en voel je de druk.

Binnen je bedrijf komen de lijntjes immers allemaal bij jou uit en jij gaat altijd vol-gas. Of het nu gaat om inkoop, verkoop, financiën, techniek, personeel, vakmanschap, logistiek, innovatie, toekomstvisie, groei en nog veel en veel meer….

De ondernemer moet het allemaal weten en doet ook veel zelf. Zie dan al die bordjes maar eens op die zwabberende stokjes te houden. Het kost veel energie en als je niet oppast sneuvelen er één of meerdere bordjes. Het gevoel dat er meer uit te halen is, maar op de een of andere manier lukt dat dan niet. Voordat je het weet zit je vast in het (kabin)Net van drukke zaken. Herkenbaar, maar wat dan te doen? Ga aan de slag met je 5 R-en.

Het begint met Ruimte. Vaak doet de ondernemer teveel zelf en tegelijkertijd. Je leeft in de waan en hectiek van de dag, komt tijd tekort en gaat nog harder werken. Hard werken, daar is natuurlijk niets mis mee. Je wilt de dingen immers juist doen, maar doe je wel de juiste dingen? Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaak en bepaal waar waarde weglekt.

Neem de Regie. Focus op de juiste dingen en laat los. Vaak doe je meer zelf dan nodig is. Delegeer waar mogelijk naar anderen. Moeten die dingen überhaupt wel gedaan worden? Neem het heft in handen, maak keuzes en organiseer je eigen ruimte.

Bepaal je Richting. Waar wil je op de langere termijn naartoe met je bedrijf? Klinkt logisch, maar weet jij het ook echt concreet voor jezelf? Bepaal jouw stip op de horizon en zet koers richting je doel.

Door je team erbij te betrekken, geef je samen invulling aan deze richting. Wat is daarvoor nodig, wat is ieders inbreng, wat doen we goed en wat kan beter? Maak het concreet en ga voor Resultaat.

In deze flow van ruimte, regie, richting en resultaat creëer je Rust. Rust die nodig is voor energie, om te ondernemen met passie en bevlogenheid. Zodat je gerust vol-gas kunt geven…

 

, ,

Wat zijn de coördinaten van jouw automatische piloot?

Wist je dat een vliegtuig dat vliegt op de automatische piloot maar 1% van de tijd de exact geplande ideale route vliegt, maar desondanks wel weet (bijna) altijd op tijd op de eindbestemming aan te komen?

Als ondernemer heb je ongetwijfeld gemerkt dat ook hier op de grond niet altijd alles precies volgens plan verloopt. Ondernemers in deze tijd moeten flexibel zijn. Een perfect uitgewerkt businessplan kan je hierbij tegenwerken.
Ons advies is dan ook om geen plan te maken, maar om een eindbestemming te definiëren: een zo concreet mogelijk beeld van je onderneming over 3 tot 5 jaar. En om daar in hele kleine stappen naar toe te werken.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die dat doen 35% betere financiële resultaten behalen dan ondernemers die dit nalaten. Ook in de sport worden technieken met betrekking tot het bereiken van de eindbestemming veel gebruikt. Finales zijn vaak al tientallen keren in het hoofd gewonnen voordat men zich überhaupt voor een Spelen heeft gekwalificeerd.

Automatische piloot
Dingen op de automatische piloot doen wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar dat is het absoluut niet. Een automatische piloot is niet inflexibel, maar houdt juist rekening met externe invloeden, echter zonder het oog te verliezen op de eindbestemming. Een automatische piloot stuurt bij met de eindbestemming altijd in gedachten. Zie dat een ondernemer in onze samenleving vol prikkels maar eens doen… maar het kan wel!

Wat zijn je coördinaten?
Wij spreken veel ondernemers die “in hun hoofd wel zo ongeveer weten waar ze willen zijn over 3 tot 5 jaar”. Als we met deze ondernemers, door het uitvoeren van een GroeiStrategie Inventarisatie (GSI), hun beeld echt op papier gaan zetten zien we toch altijd een hoop “aha-momenten”.

Op papier zetten is dan ook ons eerste advies. Maar op basis van welke coördinaten kan ik de eindbestemming dan definiëren? Hieronder vind je er 6 van de 10 die wij gebruiken in onze GSI.
Tip 2: definieer je eindbestemming moet zo concreet en specifiek mogelijk. Denk daar bij aan antwoorden op de volgende vragen:

 1. Strategische Focus

Waar ga je komend jaar aan werken en waaraan niet? In hoeverre brengt dat je bij je eindbestemming? Wat ga je echt anders doen dan je concurrenten?

 1. Doelgroep

Welke mart(en) bedien je? Definieer de 20 bedrijfsnamen die je in 2020 als klant wilt hebben. Lever je een nieuwe dienst of product? Welke problemen ga je er mee oplossen voor de klant?

 1. Interne Organisatie

Hoe ga je jouw organisatie opbouwen zodat je kunt regelen wat jij wil? Wat ga je zelf doen en wat doet je team?

 1. Samenwerkingspartners

Wie helpen je de groei te behalen? Wie gaan mee in je groei? Maak het concreet: definieer de 10 partijen die je in 2020 als samenwerkingspartner hebt en wat ze toevoegen.

 1. Financiën

Wat heb je nodig om te groeien? Hoeveel heb je nodig om te groeien? Wie gaan je helpen om kapitaal aan te trekken?

 1. Waarde

Wat moet het bedrijf waard worden? Hoeveel meer is dat dan het bedrijf nu waard is? Waar zit die waarde in? Hoe kun je die waarde creëren?

Deze zes punten bepalen concreet jouw zakelijke automatische piloot. Stel hem goed in!

Het instellen van jouw automatische piloot is het doel van de GroeiStrategie Inventarisatie. Wil je hier meer over weten? Bel 030 – 888 71 25, mail naar pieter@nononsancy.nl of vul de volgende 8 vragen in voor een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.

, ,

5 valkuilen bij het doelen stellen

Doelen stellen, zowel op persoonlijk als op bedrijfsvlak, is nodig om succes te behalen. Je bent overtuigd en hebt je doelen opgeschreven, maar worden die doelen nu ook behaald? Daarvoor moeten je doelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De volgende 5 valkuilen bij het doelen stellen zie ik veel bij ondernemers.

 1. Ideeën niet omzetten naar doelen

Ieder product, ieder bedrijf en iedere strategie begint bij een idee. Ook ieder doel begint met een idee, maar daar moet het niet bij blijven. Formuleer je idee in heldere termen, maak het specifiek, maak het meetbaar en kies een duidelijke, meetbare eindbestemming. Alleen zo kunnen jij en jouw bedrijf echt naar je doel toewerken.

 1. Doelen zijn niet ‘SMART’

 Als doelen te vaag blijven en niet gedetailleerd genoeg zijn, is het moeilijk om deze doelen ook daadwerkelijk na te streven. Een hulpmiddel om doelen goed te formuleren is om ervoor te zorgen dat doelen SMART zijn; een doel moet:

 • Specifiek zijn: wat gaan we exact doen?
 • Meetbaar zijn: hoeveel gaan we doen?
 • Acceptabel zijn: is er draagvlak bij iedereen die we nodig hebben?
 • Realistisch zijn: is het haalbaar?
 • Tijdsgebonden zijn: wanneer is het af?
 1. Doelen zijn niet ambitieus genoeg

Als doelen niet ambitieus genoeg zijn, halen ze je niet uit je eigen comfortzone. Als je teveel tijd hebt om je doelen te behalen, kan dat leiden tot verveling. Je loopt dan het risico om de focus op of het plezier in het halen van je doelen te verliezen.

 1. Doelen wegstoppen

Veel ondernemers formuleren hun doelen goed, maar stoppen ze vervolgens in de la en kijken er niet regelmatig naar. Zo verliezen zij de focus op hun doelen en worden deze doelen ook niet behaald. Een manier om jezelf scherp te houden is om ook korte termijn doelen te stellen, die fungeren als tussenstappen naar je uiteindelijke doelen.

 1. Niet tot actie komen

Zelfs perfect geformuleerde doelen behalen zichzelf niet: uiteindelijk moet jij als ondernemer er wel actief aan werken. Het klinkt logisch, maar toch zie ik dat ondernemers vaak na het goed formuleren van hun doelen verwachten dat die doelen dan ook automatisch behaald gaan worden. Je doelen bereik je niet alleen door ze goed in het oog te hebben, maar juist door er actief naartoe te werken!

Doelen stellen klinkt dus eenvoudiger dan het is, maar als je rekening houdt met deze 5 valkuilen zal het ongetwijfeld jou en je bedrijf helpen om effectief in de juiste richting te groeien!